loading
Proszę czekać...
reklama_pozioma
"My Naród Polski" - "S" jako punkt wyjścia do debaty o nowej Konstytucji proponuje swój projekt z 1994 r.
Opublikowano dnia 12.08.2017 15:50
– Obywatelski projekt konstytucji, który powstał pod kierunkiem naszego przewodniczącego Mariana Krzaklewskiego, do dobry punkt wyjścia do dyskusji o zmianach - mówił Tysol.pl Przewodniczący Piotr Duda zapowiadając debatę konstytucyjną, która odbędzie się 25 sierpnia w Sali BHP Stoczni Gdańskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Obecną [Konstytucję] napisały elity dla elit. Mętną, nieprecyzyjną, pozwalającą na wiele, często sprzecznych interpretacji. Nasz dokument napisali obywatele dla obywateli. Dlatego czas do niego wrócić - mówił Przewodniczący NSZZ "Solidarność". Publikujemy pełny tekst projektu z 1994 roku

godło RP


I. ZASADY NACZELNE

Artykuł 1.
Państwo Polskie jest Rzecząpospolitą, demokratycznym państwem prawa i wspólnym dobrem obywateli, które ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie.

Artykuł 2.
Rzeczpospolita zapewnia i gwarantuje prawa człowieka oraz ich nienaruszalność, strzeże niepodległości i całości swego terytorium, dziedzictwa kultury i języka Narodu oraz zapewnia ochronę i rozwój środowiska.

Artykuł 3.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje ją przez swych przedstawicieli wybieranych do Sejmu i Senatu, powołanego 
w powszechnym głosowaniu Prezydenta Rzeczypospolitej, odpowiedzialny przed Sejmem Rząd oraz niezawisłe sądy.
3. Sprawowanie władzy następuje także poprzez wyrażenie woli w referendum oraz obywatelską inicjatywę ustawodawczą.

Artykuł 4.
1. Samorząd terytorialny jest elementem ustroju państwa. Rzeczpospolita gwarantuje udział samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy.
2. Rzeczpospolita gwarantuje swobodę działalności innych form samorządności.

Artykuł 5.
Konstytucja jest najwyższym źródłem stanowionego prawa w Rzeczypospolitej. Władza 
w państwie jest sprawowana wyłącznie na zasadach i w granicach prawa.

Artykuł 6.
1. Państwo gwarantuje autonomię i niezależność kościołów oraz związków wyznaniowych uznanych przez prawo.
2. Wzajemne relacje między państwem a Kościołem katolickim określa umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską. Sytuację prawną innych kościołów i związków wyznaniowych ustalają ustawy uchwalane po porozumieniu z ich przedstawicielami.
3. Państwo współdziała z Kościołem katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi dla osiągnięcia dobra wspólnego.

Artykuł 7.
Praca jest podstawą rozwoju państwa. Rzeczpospolita chroni prawo do pracy, własności 
i dziedziczenia. Gospodarka państwa jest gospodarką rynkową, którą określają: wolność gospodarcza, solidarność i dialog partnerów społecznych, partycypacja pracowników 
w zarządzaniu zakładem pracy i samodzielność ekonomiczna rodzin.


Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer
Związek
więcej
Wideo Tysol.pl Wywiad Cezarego Krysztopy z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem
Blogi
avatar
Barbara
Piela

[Kliknij aby zobaczyć całość] Nowe plastusie Barbary Pieli: Pucz 2016
"Pucz", plakat, plastelina, skala 1:6
avatar
Fundacja
Łączka

Tadeusz Płużański: Rozbieramy Pałac Stalina w Warszawie
Do udziału w komitecie zapraszamy historyków, dziennikarzy, społeczników, opozycjonistów w PRL, niepodległościowców i wszystkich, którzy mają Polskę w sercu! - pisze Tadeusz Płużański Prezes Fundacji Łączka
avatar
Jerzy
Bukowski

Jerzy Bukowski: Adwent a komercja
Czy wierni wsłuchają się w to ważne napomnienie? Śmiem wątpić.
ciastkoWykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.