loading
Proszę czekać...
reklama_pozioma
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach występuje z Iustitii: „stowarzyszenie sędziów godzi w porządek prawny"
Opublikowano dnia 22.03.2018 13:20
Arkadiusz Cichocki - jeden z bardziej doświadczonych i cenionych sędziów nieco młodszego pokolenia sędziów na Śląsku, a od listopada ub.r. sprawujący funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, sam wystąpił ze skutkiem natychmiastowym ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. To dowód jego sprzeciwu wobec ostatnich działań stowarzyszenia, które pod płaszczykiem troski o niezawisłość sądów za cel wzięło sobie walkę z legalną władzą państwową i podejmowanie działań przynależnych bardziej opozycji politycznej, niż przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości.

logo Iustitia
40-letni sędzia Cichocki to karnista, przed kilku laty był najmłodszym sędzią sądów okręgowych w Polsce spośród awansowanych z sądów rejonowych. W przeszłości był m.in. kierownikiem sekcji wykonawczej Wydziału Karnego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, orzekał też w wielu głośnych procesach karnych na Śląsku. Między innymi w jednej z pierwszych spraw związanych z ówczesnym, kontrowersyjnym prezydentem Zabrza Jerzym G (SLD)., który później zamordował swego wierzyciela. Cichocki wydał też bardzo surowe wyroki wobec członków groźnego gangu zza wschodniej granicy, którzy w biały dzień w centrum Zabrza rozstrzelali człowieka z karabinu maszynowego. Sądził też groźnego gangstera Krystiana F., który terroryzował mieszkańców Zabrza dzięki ułaskawieniu uzyskanemu od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na podstawie spreparowanej dokumentacji medycznej potwierdzającej ciężką postać choroby nowotworowej. Jeszcze przed awansem na stanowisko prezesa, Cichocki orzekał w Sądzie Okręgowym w Gliwicach oraz Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.
 
TS dotarł do pełnej treści oświadczenia przesłanego przez sędziego Cichockiego do śląskich władz Iustitii, w którym prezes grzecznie, acz bardzo dosadnie artykułuje przyczyny swego odejścia ze stowarzyszenia:


- „Jako sędzia Rzeczypospolitej Polskiej, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, pozostając w zgodzie ze złożonym ślubowaniem sędziowskim, w  którym zobowiązałem się służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej oraz stać na straży Jej prawa, oświadczam, że nie mogę już dłużej akceptować i legitymizować działań Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, godzących w porządek prawny Państwa oraz nawołujących do podejmowania zachowań, prowadzących do paraliżu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.”

- czytamy w piśmie prezesa Cichockiego.

- „W szczególności nie jestem w stanie zaakceptować wywierania środowiskowej presji na decyzje sędziów w sprawie ich kandydowania do konstytucyjnych organów Państwa oraz podejmowania działalności publicznej wyrażającej się udziałem w  zgromadzeniach o  charakterze stricte politycznym, które nie dają się pogodzić z  zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Uważam, że taka aktywność Stowarzyszenia nie służy dobru wymiaru sprawiedliwości i w istocie obraca się przeciwko społeczeństwu.”

- pisze sędzia Cichocki.
Z głębokim zaniepokojeniem odebrał on też niedawną „Odpowiedź na Kompendium Białej Księgi w Sprawie Reform Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości”, w  której Stowarzyszenie akceptuje i popiera zastosowanie wobec Rzeczypospolitej Polskiej procedury opisanej w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. W stanowisku tym Stowarzyszenie uznało między innymi, że „całościowy obraz politycznego ataku na niezależność sądownictwa w Polsce w pełni uzasadnia zastosowanie procedury z art. 7”. 

- „Takie stanowisko, w moim przekonaniu, świadczy o utracie przez reprezentantów Stowarzyszenia „Iustitia” poczucia więzi z Państwem Polskim oraz sprzeciwia się wyrażonemu w art. 82 Konstytucji obywatelskiemu obowiązkowi  wierności Rzeczypospolitej Polskiej i troski o dobro wspólne.
Kierowany zaniepokojeniem i protestem wobec wszystkich opisanych wyżej działań Stowarzyszenia, które – w mojej ocenie – mają na celu obronę interesów wąskiej grupy sędziów, oświadczam niniejszym, że rezygnuję z członkostwa w „Iustitii” ze skutkiem natychmiastowym.”

- brzmi konkluzja pisma.
Przemysław Jarasz
Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer
Związek
więcej
Wideo Agnieszka Romaszewska: Ukraina postawiła na Niemcy. I się na tym przejedzie
Blogi
avatar
Paweł
Janowski

Paweł Janowski: Gawłowski za kratami
Sekretarz generalny i przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów w gabinecie cieni Platformy został aresztowany na 3 miesiące, w niedzielę 15 kwietnia 2018 r. Według prokuratury „znając zakres śledztwa w części dotyczącej przestępstw korupcyjnych, może usiłować dotrzeć do osób, których przesłuchania zaplanowano, w celu uzgodnienia wspólnych wersji oświadczeń procesowych”. Czyli mógłby wpływać, kombinować i ustawiać przyszłe zeznania. W związku z tym zmieni miejsce pobytu.
avatar
Elżbieta
Połomska

Marność nad marnościami
Przedkładanie jednego życia ludzkiego nad drugie jest okrutnym precedensem, a usprawiedliwianie tego „realiami polityki społecznej” brzmi jak molochowy żart. Można mieć tylko nadzieję, że postawa p. poseł nie jest reprezentatywna dla całego ugrupowania PiS, które wyniosło panią na szczyty władzy. Chociaż opór tego obozu w procedowaniu tej i podobnych obywatelskich propozycji jest zaskakujący i głęboko niepokojący nas, wyborców.
avatar
Marek
Budzisz

Budzisz: Zmienia się układ sił w basenie Morza Kaspijskiego. I to nie na korzyść Rosji.
Aksamitna rewolucja w Armenii oraz ostatnie decyzje władz Kazachstanu doprowadzić mogą do zmiany układu sił w rejonie basenu Morza Kaspijskiego. Akwenu strategicznie ważnego dla Rosji, ale również dla Iranu. Wzrost zainteresowania Stanów Zjednoczonych obecnością zarówno wojskową, jak i gospodarczą w tej części świata może być próbą osłabienia wpływów Rosji.
ciastkoWykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.