loading
Proszę czekać...
reklama_pozioma
Zharmonizowane ramy prawne w zakresie ochrony danych w całej UE
Opublikowano dnia 25.10.2017 15:54
24 maja 2016 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO. RODO będzie w polskim porządku prawnym obowiązywało bezpośrednio i znajdzie zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Shutterstock

Od tego dnia przepisy polskie powinny zapewnić skuteczne stosowanie przepisów RODO, nie powielając jego rozwiązań ani nie będąc z nimi sprzecznymi. RODO w sposób kompleksowy reguluje kwestie ochrony danych osobowych, wyznaczając zakres kompetencji państw członkowskich wdrażania jego przepisów  w życie.
 

Nadrzędnym celem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które zmodernizowało zasady zawarte w  uchylonej dyrektywie 95/46/WE., jest zwiększenie ochrony danych osobowych. Jako pozytywne aspekty reformy  wskazuje  się następujące kwestie : 

·      Wzmocnienie praw osób fizycznych, których dane dotyczą;

·      Ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE;

·      Uatrakcyjnienie rynku UE względem państw trzecich;

·      Usprawnienie wymiany informacji i procedur wewnątrzwspólnotowych;

·      Wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku.


Zmiany powinny przynieść osobom fizycznym zwiększoną kontrolę nad ich danymi osobistymi i ułatwiony do nich dostęp. Rozporządzenie jest zaprojektowane tak by zapewnić ochronę danych osobowych osób wewnątrz UE bez względu na miejsce przetwarzania danych.

 Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę danych osobowych osób, których dane dotyczą między innymi poprzez:

·    Prawo do bycia zapomnianym – w sytuacji w której osoba, nie chce by jej dane były przetwarzane, a brak jest podstawy legitymującej takie przetwarzanie. Jak zauważa Komisja Europejska narzędzie to ma chronić prywatność osób, niekoniecznie umożliwiać usuwanie informacji z przeszłości albo ograniczanie wolności prasy.

·     Łatwiejszy dostęp do danych – osoby, których dane dotyczą będą miały dostęp do szerszego zakresu informacji o przetwarzaniu ich danych, a informacje te dostępne powinny być w jasnej i zrozumiałej formie. Ponadto prawo do przenoszenia danych pozwolić ma osobom zainteresowanym na przenoszenie danych między usługodawcami internetowymi.

·     Obowiązek informowania o naruszeniu danych – administratorzy mają obowiązek powiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony  danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, organu nadzorczego.

·      Konieczność wdrożenia mechanizmów ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych – oznacza to dla przykładu, iż ochrona danych osobowych ma zostać uwzględniona już na etapie tworzenia usługi internetowej, a domyślne ustawienia ochrony danych osobowych zapewniające minimalizację przetwarzanych danych powinny zostać normą np. na portalach społecznościowych.

·      Silniejszą ochronę praw dzieci – zgodnie z rozporządzeniem dane osobowe dzieci zasługują na szczególną ochronę, z racji na fakt, iż dzieci mogą być w mniejszym stopniu świadome zagrożeń, konsekwencji, gwarancji  swoich praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. W kontekście usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dzieciom, rozporządzenie przewiduje, że zgoda na przetwarzanie danych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, musi być wyrażona albo zaaprobowana przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody. Warto również wskazać, iż państwa członkowskie mogą obniżyć próg wskazany powyżej i ustanowić niższą granicę wiekową, która musi wynosić co najmniej 13 lat.

·      Lepszą egzekucję przestrzegania przepisów – polski organ ochrony danych będzie wyposażony w możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych w wysokości do 20 milionów euro lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.


W związku z powyższym konieczne stało się przygotowanie  projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów ją wprowadzających wskazuje Ewa Kędzior ekspertka Zespołu Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „S”.  Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przyjęło  opinię do w/w projektów przygotowaną przez ekspertów Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej. „W opinii  zwróciliśmy  uwagę szczególną na kilka zagadnień   takich jak  propozycje  zmiany art. 22(1- 4)  kodeksu pracy, zaproponowaliśmy aby przetwarzanie danych biometrycznych pracowników było dopuszczalne tylko na podstawie układu zbiorowego pracy,  doprecyzowanie obowiązku  wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. Wnieśliśmy o  możliwość ograniczenia niektórych obowiązków i praw w zakresie wskazanym w RODO, w odniesieniu do administratora danych jakim jest związek zawodowy”  : komentuje Katarzyna Zimmer- Drabczyk .
 

Kształtując zasady przeprowadzania postepowania kontrolnego, projektodawca zdecydował się  na wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co umożliwi m.in kontrole przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych bez uprzedniego zawiadomienia o kontroli oraz da możliwość przeprowadzania kontroli również wtedy, gdy w podmiocie kontrolowanym przeprowadzana jest kontrola przez inny organ. Zdaniem Związku na pełną aprobatę zasługują wskazane propozycje. Odmienne zasady przeprowadzania kontroli mogłyby uniemożliwić rzetelne i przeprowadzone we właściwym czasie postępowanie kontrolne, czyniąc ochronę prawa podstawowego, jakim jest prawo do ochrony danych osobowych, iluzją. Jednocześnie Związek wyraził nadzieję, iż wskazane zasady kontroli znajdą bezwzględne zastosowanie w przypadku projektowania kontroli przestrzegania przepisów przez inne organy państwa np. przez  PIP.

www.giodo.gov.pl

Tutaj decyzja Prezydium KK NSZZ "Solidarność"

Katarzyna Zimmer- Drabczyk, Biuro Eksperckie Dialogu i Polityki Społecznej

Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer
Związek
więcej
Wideo Prof. Romuald Szeremietiew: Polska może wrócić do pozycji mocarstwowej
Blogi
avatar
Jacek
Matysiak

Polska, widoki między młotem, a kowadłem...
Więc Ameryka też ma swoje problemy, dodatkowo ktoś może zacytować politycznego komentatora Patricka Buchanana: “US jest krajem okupowanym przez Żydów” i wtedy zrozumiemy, że musimy brać pod uwagę siłę i interesy żydowskiego lobby w US. Wszystkim wielbicielom konserwatysty i izolacjonisty Buchanana (z matki Niemki, współpracownik prezydentów Nixona, Forda, Reagana, były kandydat na prezydenta) przypomnę jego tezy odnośnie II wojny światowej. Buchanan mianowicie uważa, że świat zachodni w 1939 r. popełnił błąd wplątując się w sojusz z zagrożoną przez III Rzeszę Niemiecką, Polską. Świat zachodni powinien zadbać o swoje interesy, nie wchodzić w żadne sojusze z krajami tego regionu i zostawić Polskę i całą Europę wschodnią na pastwę Hitlera. No i jak go tu nie lubić (!).
avatar
Prawy
Sierpowy Mikroblog

Serial o KRS, czyli kolejny sezon rozpoczety.
Serial o KRS w reżyserii Totalnej Opozycji zaczął właśnie kolejny sezon.\n\nTym razem do grona producentów dołączyła Rosja. Już ten fakt powinien zaświecić wszelkie lampki ostrzegawcze w sztabach opozycji, ale gdzie tam!\n\nOni nawet z tego się ucieszyli! Popatrzcie europejczycy! Taka potęga nawet zauważyła łamanie praworządności w Polsce!!! A PIS tylko dąży wbrew wszystkiemu do izolowania Polski na arenie świata! PiS PiS PiSssssssssssss....
avatar
Jerzy
Bukowski

Jerzy Bukowski: Odważne wystąpienie Turskiego
Godnie, uczciwie i ostro potępił reżim, któremu przez wiele lat wiernie służył.

Drogi Użytkowniku,

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem, przeglądanie Serwisu z otwartym komunikatem) bez zmian ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych przez Tysol Sp. z o.o. i naszych zaufanych partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, niezależnie od zgód wyrażonych na pozostałe rodzaje przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o zgodzie marketingowej w naszej Polityce prywatności / Cofnij zgodę.

• na zapisywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ten rodzaj plików cookies pozwala nam na dopasowanie treści dostępnych w Serwisie do Twoich preferencji, utrzymywania sesji po zalogowaniu oraz zapewnienia optymalnej funkcjonalności Serwisu. Więcej o plikach cookies i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się w naszej Polityce prywatności.