REKLAMA

"Żółta kartka" dla Ministerstwa Rozwoju i Finansów

Ministerstwo Rozwoju w przetargu na "Sukcesywne świadczenie usług przeprowadzkowo - transportowych" nie nałożyło na wykonawcę i podwykonawców wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. Otrzymało więc "żółtą kratkę" od Solidarności i FundacjiCSR.
 "Żółta kartka" dla Ministerstwa Rozwoju i Finansów
/ fot. sxc.hu
 
NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę, że przy realizacji usług osoby zatrudnione świadczyć będą usługi za wynagrodzeniem, na rzecz pracodawcy, pod jego nadzorem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Tak więc zostają spełnione wymogi Kodeksu pracy i osoby zatrudnione przy zamówieniu powinny dostać umowę o pracę. Brak klauzul społecznych w zamównieniu powoduje, że pieniadze publiczne kierowane są do nieuczciwiych przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników poniżej wynagrodzenia minimalnego na umowach śmieciowych. W ten sposob skazuje sie na pracowników na "marginalizację, biedę, pracę ponad normy". 
 
Ministerstwo Rozwoju kierowało pracami nad wprowadzeniem zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w ocenie ministerstwa "zmówienia publiczne mają sprzyjać rozwojowi gospodarki poprzez powstawanie wartościowych miejsc pracy i odejście od kryterium najniższej ceny". Tym bardziej niepokoi i bulwersuje brak zastosowania klauzul w zamówieniu.
 
Instytucje publiczne powinny przyczyniać się do kreowania standardów etycznych na rynku pracy, przypomina "Solidarność" i wspólnie z Fundacją CentrumCSR zwraca się z apelem " o dokonanie stosownych zmian w dokumentacji".
 
"Żółta kartka" dla Ministerstwa Rozwoju dostępna TUTAJ.
 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” od lipca 2015 roku prowadzi akcję piętnowania szczególnie rażących rozstrzygnięć przetargów w systemie zamówień publicznych. Monitoring w tej sprawie prowadzi fundacja CentrumCSR (TUTAJ). Zamawiający, którzy rozstrzygając przetargi wybierają oferty z zaniżonymi wynagrodzeniami, poniżej wynagrodzenia minimalnego lub zamawiających nie stosujących klauzul społecznych otrzymują od "Solidarności" tzw. "żółtą kartkę".  O sytuacji są informowane organy nadrzędne, założycielskie oraz Urząd Zamówień Publicznych i media.
 
hd

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura