REKLAMA

Apel Polonii do Polaków w kraju i zagranicą: Zablokujmy wspólnie amerykańskie ustawy S. 447 i HR 1226

„Obrona Polski jest dzisiaj naszym najświętszym i najważniejszym obowiązkiem.” - powiedział Karol Rozmarek pierwszy prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej. Chcielibyśmy zaapelować do Państwa o natychmiastowe podjęcie działań na ostatnie posunięcia amerykańskiego Senatu. Mówimy mianowicie o ustawie S.447 (zatwierdzonej przez aklamację 12 grudnia 2017 roku przez Senat USA) i H.R.1226 (opiniowana obecnie przez Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów). 12 grudnia 2017 Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował Act S.447, znany jako Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Ustawa trafi do Izby Reprezentantów i po podpisaniu przez prezydenta, co wydaje się formalnością biorąc pod uwagę, że Republikanie posiadają większość w Kongresie, stanie się obowiązującym prawem. Ustawa dotyczy przyznania Departamentowi Stanu możliwości wspierania organizacji międzynarodowych zajmujących się odzyskiwaniem żydowskich majątków pozostawionym bezdziedzicznie przez ofiary Holokaustu.
 Apel Polonii do Polaków w kraju i zagranicą: Zablokujmy wspólnie amerykańskie ustawy S. 447 i HR 1226
/ wikipedia cc by-sa 3.0 Martin Falbisoner
Szczególnie dla Polski niebezpieczny jest punkt trzeci tej ustawy, gdyż stanowi on, że dochody z tych majątków mają być użyte na wspomaganie ocalałych z holokaustu, na edukacje o holokauście i na inne cele. Jaka jest liczba ocalałych nie wiadomo, ale będzie ona rosła, bo formuła określająca, kto ocalał, a kto nie ocalał jest mało precyzyjna, za to dosyć pojemna. Wygląda na to, że wszyscy żyjący Żydzi to ocaleni i dalej przeżywający traumę i trzeba będzie ich wspierać. Realizacja postulatu pomocy Departamentu Stanu dla organizacji żydowskich miałaby się odbywać poprzez „…wnoszenie pozwów o odzyskanie byłych własności nieruchomości ofiar Holocaustu przez ich spadkobierców, poprzez restytucję lub kompensatę,”, przy czym „proces restytucji lub kompensaty winien być szybki i efektywny, przejrzysty, jasny, dostępny oraz nieobciążający kosztami pozywającego”. (czyli na koszt polskiego podatnika). Chodzi o kwotę 65 miliardów dolarów amerykańskich, których żąda od Polski społeczność żydowska. To jest nasze być albo nie być. Chcielibyśmy się z Państwem podzielić naszymi wątpliwościami wobec tej ustawy. Uważamy przede wszystkim, że jest ona niesprawiedliwa i niekonstytucyjna. To nie my Polacy wymordowaliśmy Żydów, to nie my wywołaliśmy wojnę. Sami byliśmy jej ofiarami. Dlaczego ta ustawa mówi tylko o Żydach, a dyskryminuje inne narody, w tym Romów oraz inne grupy religijne jak Świadków Jehowych oraz mniejszości seksualne, inwalidów, ludzi upośledzonych i innych. Mamy także 5 ważnych problemów, które również Państwu przedstawiamy.
 
1.A co z innymi ofiarami II wojny światowej? 
Powszechnie wiadomo, że zebrała ona najobfitsze żniwo życia ludzkiego w historii świata. W ciągu 6 lat wojny zginęło ponad 60 milionów ludzi, co stanowiło około 3% całkowitej liczby ludności na świecie (ok. 2,3 miliarda).
 
2. Polska już zapłaciła ofiarom Holocaustu w latach 60-tych.
Minister Radosław Sikorski (rząd PO-PSL) przypomniał kilka lat temu umowę odszkodowawczą (indemnizacyjną) zawartą w 1960 r. przez Polskę i USA. Na jej mocy Polska przekazała 40 mln dol. na „całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak prawnych, do Rządu Polskiego” z tytułu wszelkich decyzji o przejęciu mienia. Ta suma miała zostać rozdzielona „wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych”. Dalej umowa stwierdza: „Po wejściu w życie tego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu Polskiego”. Warto tu zauważyć, że strona amerykańska cały czas bardzo dokładnie przestrzegała litery tego układu. W umowie czytamy też: „Gdyby roszczenia takie zostały bezpośrednio przedłożone przez Obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych”.
 
3. Mienie komunalne i religijne zostało również zwrócone.
Organizacje żydowskie już od połowy lat 90. nawoływały Polskę do uchwalenia przepisów reprywatyzacyjnych. Początkowo domagały się jednak przede wszystkim zwrotu majątków gmin żydowskich. W 1997 r. Sejm uchwalił ustawę o zwrocie mienia komunalnego, dzięki której polskie społeczności żydowskie odzyskały wiele obiektów publicznych. Zwrot nastąpił w bardzo szerokim zakresie, a formalności zostały maksymalnie zredukowane.  Ten sam minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził, że Polska szczodrze zwróciła mienie komunalne gminom żydowskim.
 
4. Restytucja żydowskiego mienia bezspadkowego jest niezgodna z prawem międzynarodowym.
Z prawnego punktu widzenia polskiego prawa roszczenia żydowskie do mienia bezspadkowego nie mają racji bytu. Z jednej strony mamy przepisy polskiego kodeksu cywilnego, czyli art. 935, który jasno i wyraźnie mówi, że mienie polskich obywateli, którzy nie zostawili spadkobierców, przechodzi na własność państwa polskiego. To nie jest jakiś ewenement w prawodawstwie. To jest norma w całym cywilizowanym świecie. Czy Polacy (organizacje lub skarb państwa polskiego) mają prawo do ubiegania się o mienie bezspadkowe rodaków będących obywatelami Stanów Zjednoczonych? Oczywiście, że takiego prawa nie mają i nikt przy zdrowych zmysłach nie robi z tego powodu awantury. Tak powinno być, ale mamy wątpliwości, czy nie będą stosowane międzynarodowe naciski, podobnie jak na Szwajcarię, która się pod nimi ugięła i zwróciła martwe konta społeczności żydowskiej.
 
5. Domaganie się wielokrotnych odszkodowań za te sama szkodę jest niezgodne z prawem i sprawiedliwością społeczną.
Wszystkie żydowskie ofiary Holocaustu polskiego pochodzenia mają prawo do pobierania comiesięcznej renty i bardzo dużo osób taką rentę od polskiego państwa pobiera również poza granicami Polski. Jednakże od 1951 roku Niemcy wypłaciły 100 miliardów dolarów amerykańskich dla żydowskich osób prywatnych oraz żydowskich organizacji. Niemieckie rekompensaty pokrywały mienie utracone przez osoby pochodzenia żydowskiego w granicach III Rzeszy Niemieckiej- to znaczy również w granicach terenów polskich okupowanych przez III Rzeszę.
 
Jeżeli połączymy fakty dotyczące Ustawy 447 Senatu USA i artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, to oznacza, że rok 2018, w którym mamy świętować 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości może wcale nie być rokiem radosnym. Bez sprawnej dyplomacji, bez anglojęzycznych mediów, bez sprawnej bazy eksperckiej i propolskiego lobby jesteśmy bezbronni- pozostało nam tylko moralne prawo i wewnętrzne przekonanie o słuszności naszych racji. Polonia, szczególnie ta amerykańska jest bardzo zaniepokojona tymi faktami i tym, że panuje nad tym jakaś dziwna zmowa milczenia.
 
Apelujemy do wszystkich Państwa, dla których Ojczyzna to nie tylko pusty slogan!!! Polonia amerykańska wraz z innymi ośrodkami polonijnymi na świecie, przygotowuje działania, które mają zapobiec wspomnianym zagrożeniom. Będziemy prowadzili akcję informacyjną w internecie, prasie polonijnej na świecie i prasie polskiej. Polacy, śledźmy tę akcję, bądźmy czujni i tak jak to bywało w naszej polonijnej historii, tak jak 100 lat temu tworzyliśmy Polskę na nowo, tak teraz brońmy naszej Ojczyzny, naszych rodzin, naszej tożsamości narodowej, naszego bytu.
 

Katarzyna Murawska, Fundacja Pax Polonica Wisconsin, [email protected]
Waldemar Biniecki, Fundacja Pax Polonica, Kansas, [email protected]Zamieszczamy krótką instrukcję dla wszystkich, którzy czują się Polakami, bądź po prostu ludźmi domagającymi się zwykłej sprawiedliwości. Jest to instrukcja dla wszystkich o poglądach liberalnych czy konserwatywnych, wierzących lub nie wierzących. I gdy ktoś Wam powie, że nie macie moralnego prawa wypowiadać się w sprawach polskich odpowiedzcie tak jak to powiedział 30 kwietnia 1915 roku w Chicago Jan Ignacy Paderewski:

„A gdy spoglądając na Wasze zmęczone oblicza, na Wasze ręce zgrubiałe od twardej pracy, która niejednemu, nawet wrogowi przysporzyła dostatku, gdy spoglądając na Wasze skromne szaty, bogaci a pyszni, szczęśliwi a zazdrośni zapytać Was mogą o wasze prawa do tytułu, odpowiedzcie tylko, żeście Piastów, Chrobrego, Łokietka potomstwo, żeście Zawiszów, Warneńczyków spadkobiercy, żeście Czarneckich, Sobieskich synowie, żeście Dąbrowskiego, Pułaskiego, Kościuszki dzieci. Odpowiedzcie hardo: żeście Polacy.”

Prosimy, aby każdy kto posiada amerykańskie obywatelstwo, wydrukował ten list i wysłał a następnie zadzwonił do odpowiedniego Kongresmena z Komisji Zagranicznej Izby Reprezentantów. Prosimy polskie parafie i polskich księży, aby także włączyły się do tej akcji. Prosimy wszystkich Polaków w kraju i za granicą o poparcie tej akcji. Wszystkie dokumenty w tej sprawie publikujemy na stronie: www.stopacthr1226.org
Polish American Congress
Southern California Division
3400 W. Adams Blvd.
Los Angeles, CA 90018
Email: [email protected]
 
(Treść listu do Kongresmenów z Komisji Zagranicznej Izby Reprezentantów do wydrukowania lub skopiowania).
 
 
Dear Member of the House of Representatives,
I am your constituent residing at …………………………………….  I would like to urge you to vote against Bill H.R.1226 for the proposed Bill disregards historical truths and goes against the existing laws.
 
1.Restitution for heirless property, a misnomer in this case, is against the Western legal tradition and against the existing law. In all Western countries, the US included, heirless property escheats to the state.
2.The Bill HR1226 leaves out other ethnic, and religious groups who were killed by Germans during WWII and who left behind heirless properties.
3.Due to the fact that before WWII Poland had the largest Jewish community in Europe, a lot of properties belonging to the Jews who perished in the WWII were located in Poland. As a result, Poland is the main target of that Bill.
4.According to the 1960 Treaty between the communist government of Poland and the U.S., Poland agreed to compensate American nationals whose assets had been nationalized by the Polish communist government. The treaty included an indemnification agreement, which was intended to shield Poland from any additional claims and compensation demands. Signing into law and the actual enforcement of the reconciled Bills S447 and HR1226 would violate the terms of the 1960 Treaty between the United States and Poland.
5.Poland has resorted to various means in order to return properties to their rightful owners.
6.Thousands of people with legitimate title claims – regardless of their ethnic origin – have recovered and are still recovering their properties through the court system pursuant to the private property law.
7.Jewish religious and communal properties in Poland have been returned or compensated for by now, pursuant to the 1997 law.
8.The Bill treats Poland and her citizens as perpetrators of the Jewish Holocaust rather than another victim of WWII German atrocities. Poland suffered the most of all countries during WWII. Poland lost 3 million ethnic Poles and 3 million Polish Jews and experienced physical destruction like no other European country. Poland was betrayed in Yalta by her allies, Britain and the U.S., and placed under the Soviet devastating occupation and oppression for over forty years after the end of WWII. In this Bill one victim goes after another victim for compensation. That’s not justice.
9.Passage of the Bill could have a financially devastating effect on Poland, a strong ally of the United States in Central Europe. Severely weakened Poland would not be in the best interest of the US.

I strongly urge you to vote against this grossly flawed Bill.
 
Sincerely,
 
 
……………
 
 
(Podajemy adresy i telefony wszystkich członków Komisji Zagranicznej Izby Reprezentantów)
 
 
 

Adam Kinzinger, IL-16th, R
[email protected]
Tel (202) 225-3635 Fax (202) 225-3521
Adriano Espaillat, NY-13th, D
[email protected]
Tel (202) 225-3635 Fax (202) 225-3521
Tel (202) 225-4365 Fax (202) 226-9731
Albio Sires, NJ-8th, D
[email protected]
Tel (202) 225-7919 Fax (202) 226-0792
Ami Bera, CA-7th, D
[email protected]
Tel (202) 225-5716 Fax (202) 226-1298
Tel (202) 226-1298 Fax (916) 635-0514
Ann Wagner, MO-2nd, R
[email protected]
Tel (202)225-1621
Brad Schneider, IL-10th, D
[email protected]
Tel (202)225-4835 Fax (202)225-0837
Brad Sherman, CA-30th, D
[email protected]
Tel (202) 225-5911 Fax (202) 225-5879
Tel (818) 501-9200 Fax (818) 501-1554
Brendan F. Boyle, A-13th, D
[email protected]
Tel (202) 225-6111 Fax (202) 226-0611
Brian Fitzpatrick, PA-8th, R
[email protected]
Tel (202) 225-4276 Fax (202) 225-9511
Brian Mast, FL-18th, R
[email protected]
Tel 202-225-3026 Fax202-225-8398
Christopher H. Smith, NJ-4th, R
[email protected]
Tel (202) 225-3765 Fax (202) 225-7768
Tel (732) 780-3035 Fax (732) 780-3079
Dan Donovan, NY-11th, R
[email protected]
Tel (202) 225-3371 Fax 718-630-5388
Dana Rohrabacher, CA-48th, R
[email protected]
Tel (202) 225-2415 Fax (714) 960-6483
Darrell Issa, CA-49th, R
[email protected]
Tel (202) 225-3906 Fax (202) 225-3303
Tel (760) 599-5000 Fax (760) 599-1178
David Cicilline, RI-1st, D
[email protected]
Tel 202-225-4911 Fax (202) 225-3290
Dina Titus, NV-1st, D
[email protected]
Tel (202) 225-5965
Ed Royce, Chairman, CA-39th, R
[email protected]
Tel (202) 225-4111 Fax (202) 226-0335
Tel (626) 964-5123 Fax (626) 810-3891
Eliot L. Engel, Ranking Member, NY-16th, D
[email protected]
Tel (202) 225-2464 Fax (202) 225-5513
Francis Rooney, FL-19th, R
[email protected]
Tel (202) 225-2536 Fax (202) 226-3547
Gerald E. Connolly, VA-11th, D
[email protected]
Tel (202) 225-1492 Fax (703) 354-1284
Gregory W. Meeks, NY-5th, D
[email protected]
Tel (202) 225-3461 Fax (202) 226-4169
Ileana Ros-Lehtinen, FL-39th, R
[email protected]
Tel (202) 225-3931 Fax (202) 225-5620
Jim Sensenbrenner, WI-5th, R
[email protected]
[email protected]
Tel (202) 225-5101 Fax (202) 225-3190
Joaquin Castro , TX-20th, D
[email protected]
Tel 202-225-3236 Fax 202-225-1915
Tel 210-348-8216 Fax 202-225-1915
Joe Wilson, SC-2nd, R
[email protected]
Tel (202) 225-2452 Fax (202) 225-2455
Tel (803) 642-6416 Fax (803) 642-6418
Karen Bass, CA-37th, D
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tel (202) 225-7084 Fax (202) 225-2422
Tel (323) 965-1422 Fax (323) 965-1113
Lee Zeldin, NY-1st, R
[email protected]
Tel (202) 225-3826 Fax (202) 225-3143
Lois Frankel, FL-21st, D
[email protected]
Tel 202-225-9890
Tel 561-998-9045 Fax 561-998-9048
Mark Meadows, NC-11th, R
[email protected]
Tel (202) 225-6401 Fax (202) 226-6422
Michael McCaul, TX-10th, R
[email protected]
Tel (202) 225-2401 Fax (202) 225-5955
Mo Brooks, AL-5th, R
[email protected]
Tel (202) 225-4801 Fax (256) 355-9406
Norma J. Torres, CA-35th, D
[email protected]
Tel (202) 225-6161 Fax (202) 225-8671
Tel (909) 481-6474 Fax (909) 941-1362
Paul Cook, CA-8th, R
[email protected]
Tel (202) 225-5861
Tel (760)247-1815 Fax (909) 797-4997
Robin Kelly, IL-2nd, D
[email protected]
Tel (202) 225-0773 Fax (202) 225-4583
Ron De Santis, FL-6th, R
[email protected]
Tel (202) 225-2706 Fax (386) 302-0474
Scott Perry, PA-4th, R
[email protected]
Tel 202-225-5836 Fax 202-226-1000
Steve Chabot, OH-1st, R
[email protected]
Tel (202) 225-2216 Fax (202) 225-3012
Tel (513) 684-2723 Fax (513) 421-8722
Ted Deutch, FL-22nd, D
[email protected]
Tel 202-225-3001 Fax 202-225-5974
Ted Lieu, CA-33rd, D
[email protected]
Tel (202) 225-3976 Fax (323) 651-1040
Ted Poe, TX-2nd, R
[email protected]
Tel (202) 225-6565 Fax (281) 446-0252
Ted Yoho, FL-3rd, R
[email protected]
Tel 202-225-5744 Fax 202-225-3973
Tom Garrett, VA-5th, R
[email protected]
Tel 202-225-4711 Fax 202-225-5681
Tom Marino, PA-10th, R
 

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura