Z. Kuźmiuk: 5 gr na podatnika nagród dla ministrów, ale za to przynajmniej 8 tys. zł dodatkowych dochodów

Od kilku tygodni Platforma i Nowoczesna próbują w przestrzeni publicznej narzucić narrację, że premier Beata Szydło przyznając nagrody sobie i swoim ministrom doprowadziła do afery porównywalnej do licznych afer z okresu rządów PO-PSL.
 Z. Kuźmiuk: 5 gr na podatnika nagród dla ministrów, ale za to przynajmniej 8 tys. zł dodatkowych dochodów
/ pixabay.com
Rzeczywiście w roku 2017 takich nagród dla ministrów konstytucyjnych wypłacono ponad 2 mln zł brutto (5 gr na jednego podatnika), co oznacza średnio około 70 tys. zł na osobę, przy czym sama pani premier Szydło otrzymała ponad 65 tys. zł.

Oczywiście nagrody te były jak najbardziej zgodne z obowiązującym prawem, wypłacano je zgodnie z regulaminem nagród, który obowiązuje w Kancelarii Premiera od wielu lat, na jego podstawie w czasie 8-letnich rządów Platformy i PSL-u wypłacono urzędnikom ministerstw nagrody rzędu 100 mln zł rocznie.

Nagrody wypłaca się za nadzwyczajne osiągnięcia i rząd premier Beaty Szydło takie osiągnięcia odnotował, w tym na szczególne podkreślenie zasługuje znaczne zwiększenie wpływów podatkowych, które rozpoczęło się już w 2016 roku, ale jego apogeum przypadło w roku 2017 kiedy to dochody podatkowe wzrosły o blisko 40 mld zł (słownie o 40 mld zł złotych) w stosunku do roku ubiegłego.

Wymagało to przygotowania bardzo głębokich zmian w polskim prawodawstwie, przeprowadzenia ich przez polski Parlament, a następnie wprowadzenia w życie poprzez wręcz „rewolucję” w służbach skarbowych, a także nadzwyczajne zaangażowanie aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczanie przestępstw podatkowych.

Przypomnijmy, że 1 marca 2017 roku weszły w życie przepisy prawne mocno zaostrzające kary za wyłudzenia podatku VAT.

Nowelizacja kodeksu karnego wprowadza zaostrzenie odpowiedzialności karnej za wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia, jako autentycznych.

Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzania podatku VAT dotyczy towarów bądź usług o wartości przekraczającej 5 mln zł przestępstwo będzie zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Natomiast, jeżeli wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach będzie przekraczać 10 mln zł, sprawcom grozić będzie kara pozbawienia wolności do 25 lat więzienia, podobnie jak w przypadku najczęstszych zbrodni.

Co więcej towarzysząca tym zaostrzeniom kar zmiany w ustawach o policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej pozwalają, aby wszystkie one miały możliwość prowadzenia czynności operacyjno - rozpoznawczych oraz kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych związanych z wyłudzaniem podatku VAT.

Ponadto w roku 2017 weszła w życie także nowelizacja ustawy o podatku VAT dotycząca między innymi ograniczeń w kwartalnym systemie rozliczania tego podatku, czy rozszerzenia systemu tzw. odwróconego VAT, a w poprzednim roku tzw. pakiet paliwowy, energetyczny i transportowy.

System kwartalnego rozliczania podatku VAT został utrzymany dla tzw. małych podatników (do 1,2 mln euro obrotów rocznie), a więc zdecydowanej większości podatników, natomiast firmy duże (obroty powyżej 1,2 mln euro rocznie) oraz firmy nowo zarejestrowane (przez pierwszy rok swojej działalności), rozliczają i odprowadzają podatek VAT w okresach miesięcznych.

Rozszerzony został także system odwróconego poboru podatku VAT (podatek zamiast sprzedawcy płaci nabywca będący czynnym podatnikiem podatku VAT), między innymi na obrót procesorami, a także niektórymi towarami w kategorii złota i srebra, a od stycznia tego roku także w usługach budowlanych.

To jeszcze nie koniec zmian w przepisach dotyczących podatku VAT (czeka jeszcze na wprowadzenie tzw. split payment, wejdzie w życie od połowy 2018 roku), ale te już dokonane jak widać przynoszą wymierne rezultaty, a skala wzrostu w pływów z tego podatku w roku 2017 tego roku była doprawdy imponująca.

Przypomnijmy, że dochody podatkowe w roku 2017 wyniosły 315,3 mld zł i były wyższe o 14,2 mld zł (4,7%) w stosunku do kwoty zapisanej w budżecie na 2017 rok, przy czym głównym powodem wyższego wykonania dochodów były wyższe wpływy z podatku VAT.

Dochody z podatku VAT zostały oszacowane na kwotę 156,8 mld zł, to oznacza, że były one wyższe od wpływów z tego podatku w roku 2016 aż o 30,2 mld zł, czyli o 23,9%, a w stosunku do planu z ustawy budżetowej o 13,3 mld zł, czyli o 9,3%.

Z kolei dochody niepodatkowe w 2017 roku są szacowane na 33,7 mld zł i były one o 11,2 mld zł tj. o 49,9% wyższe od planowanych, przy czym na ten wzrost głównie zapracował NBP przekazując do budżetu państwa kwotę 8,7 mld zł wpłaty z zysku.

Sumarycznie, więc w roku 2017 do budżetu państwa wpłynęło o ponad 50 mld zł dochodów podatkowych i niepodatkowych więcej niż w roku biegłym, a gdyby doliczyć znaczącą poprawę wpływów składki na Fundusz Ubezpieczeń społecznych, to oznaczałoby powiększenie dochodów systemu finansowego państwa o przynajmniej w skali 8 tys. zł na jednego podatnika.

Mamy więc „aferę” z nagrodami dla ministrów, która obciążyła w roku 2017 każdego polskiego podatnika kwotą 5 groszy i jednocześnie bardzo mocny wzrost dochodów całego systemu finansowego państwa w kwocie przynajmniej 8 tys. zł na jednego podatnika, czyli jest dokładnie 96 tysięcy razy większy.

Ocena tej sytuacji należy do wyborców, miejmy nadzieję, że będzie ona rzetelna i oparta na faktach, a nie na propagandzie totalnej opozycji, która z tych nagród dla ministrów, próbuje uczynić wielką aferę.

Zbigniew Kuźmiuk

#REKLAMA_POZIOMA#

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe