REKLAMA

RDS w sprawie stosowania prawa korzystnego dla rynku pracy

Rada Dialogu Społecznego wzywa zamawiających w przetargach publicznych do przeprowadzenia procesu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych o koszty wynikające ze wzrostu wynagrodzeń osób przyjmujących zlecenie i świadczących usługi. Stanowisko zostało uchwalone jednogłośnie.
 RDS  w sprawie stosowania prawa korzystnego dla rynku pracy
/ fot. P.Machnica
Za uchwałą opowiedzieli się zarówno przedstawiciele rządu, pracodawców, jak i związków zawodowych. 
 
Obradująca 19 października br. Rada wezwała do nieprzedłużania bez uzasadnienia negocjacji w sprawie dostosowania kwot wynagrodzeń w ramach trwających zamówień publicznych do zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Jednocześnie RDS sprzeciwia się praktykom polegającym na akceptowaniu w ramach zamówień publicznych zaniżonych kosztów realizacji zamówienia, w tym kosztów pracy bez względu na formę jej wykonywania. 
 
hd

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura