REKLAMA

Sprawiedliwość po latach? Komunistyczni komendanci MO oskarżeni!

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 27 czerwca 2018 roku oskarżył Bolesława N. - byłego Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Tarnobrzegu oraz jego Zastępcę Mariana B. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.
 Sprawiedliwość po latach? Komunistyczni komendanci MO oskarżeni!
/ zrzut z YouTuba

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 27 czerwca 2018 roku oskarżył Bolesława N. - byłego Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Tarnobrzegu oraz jego Zastępcę Mariana B. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Bolesław N. i Marian B. zostali oskarżeni o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Polegały one na przekroczeniu przez oskarżonych swoich uprawnień na szkodę interesu publicznego i prywatnego poprzez prześladowanie 85 osób ze względu na podejrzenie przynależności do określonej grupy społeczno–politycznej tj. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Prześladowania te i represje polegały na pozbawieniu wolności 85 osób, mimo braku podstaw prawnych i faktycznych do ich zatrzymania poprzez wydanie nakazów ich zatrzymania i doprowadzenia oraz decyzji o ich internowaniu i osadzeniu w ośrodkach odosobnienia, w których powoływano się na nieistniejący i nieobowiązujący dekret z 12 grudnia 1981 roku o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego.

Bolesław N. i Marian B. w całości nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą od 3 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: pk.gov.pl 
kos/k


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura