REKLAMA

Zbigniew Kuźmiuk: Fundusz Trójmorza będzie mógł sfinansować projekty o wartości 100 mld Euro

Podczas najbliższego szczytu krajów Trójmorza, które odbędzie się w dniach 17-18 września w Bukareszcie, instytucje bankowe 12 państw członkowskich planują podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania funduszu inwestycyjnego, który będzie finansował strategiczne inwestycje infrastrukturalne i energetyczne w tym regionie.
 Zbigniew Kuźmiuk: Fundusz Trójmorza będzie mógł sfinansować projekty o wartości 100 mld Euro
/ pixabay.com
Fundusz Trójmorza, będzie dysponował budżetem w wysokości 5 mld euro i będzie swoistym wehikułem inwestycyjnymi, który może wygenerować inwestycje o wartości przynajmniej 100 mld euro.

Jest on wzorowany do pewnego stopnia na Funduszu Marguerite, który tworzy pięć największych banków rozwoju w Europie (w tym polski BGK) oraz Europejski Bank Inwestycyjny, a jego celem jest finansowanie inwestycji infrastrukturalnych oraz energetycznych, głównie w energię odnawialną w poszczególnych krajach UE.

Przypomnijmy, że idea Trójmorza, to inicjatywa gospodarczo - społeczna 12 państw Europy, członków Unii Europejskiej, położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego w skład, której ostatecznie weszły: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria. Pierwszy szczyt tej grupy odbył się w Dubrowniku (Chorwacja) w sierpniu 2016 roku, a jego inicjatorami byli prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarowic i prezydent Polski Andrzej Duda.

Właśnie w Dubrowniku przyjęto tam deklarację, w której wskazano cele współpracy w dziedzinie energetyki gazowej, transportu (Via Carpatia), komunikacji cyfrowej oraz gospodarki i wyrażono przekonanie, że Europa Środkowa i Wschodnia staną się bardziej bezpieczne i bardziej konkurencyjne oraz przyczynią się tym samym do wzmocnienia Unii Europejskiej, jako całości.

Kolejny szczyt odbył się w lipcu 2017 roku w Warszawie, a jego gościem honorowym był prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zdecydowanie poparł tę inicjatywę. Trójmorze to 12 krajów członków UE, jego terytorium to 1210 tysięcy km2 (27% powierzchni całej UE), zamieszkałe przez 112 mln ludności (22% populacji całej UE), z PKB w wysokości 1,6 bln euro (10% PKB UE).

Najbliższy szczyt Trójmorza w Bukareszcie stworzy wreszcie fundusz, który będzie mógł finansować ważne przedsięwzięcia infrastrukturalne zarówno w zakresie transportu jak i energetyki.

Sztandarowym przykładem ponadnarodowego projektu, wspólnego dla całego regionu Trójmorza jest wspomniana już Via Carpatia, szlak drogowy łączący Kłajpedę (Litwa), z portem w Salonikach (Grecja), które jest już realizowane, szczególnie intensywnie na terenie naszego kraju.

Podobne inwestycje są przewidziane w infrastrukturze kolejowej 12 krajów, ponieważ brak połączeń pomiędzy sieciami kolejowymi poszczególnych krajów regionu powoduje, że podróż pociągiem z Tallina do Sofii trwa aż 3 dni, podczas gdy na przykład podróż z Berlina do Madrytu tylko kilkanaście godzin.

Najważniejsze jednak przynajmniej dla kilku krajów w ramach tego porozumienia jest zbudowanie odpowiednich połączeń energetycznych, w tym w szczególności Polsce i Chorwacji zależy na połączeniu gazoportów w Świnoujściu i na wyspie Krk, oraz na rozbudowie sieci dystrybucji gazu w całym regionie.

Wprawdzie dla takich krajów jak Austria, Węgry czy Bułgaria to nie jest priorytet, ale pozostałe kraje są zainteresowane budowaniem mostów energetycznych, aby uzyskać niezależność od dostaw rosyjskiego gazu.

Stworzenie wehikułu inwestycyjnego o tak ogromnych możliwościach finansowania projektów infrastrukturalnych, stworzy wreszcie realne warunki to realizacji wielu przedsięwzięć na terenie krajów Trójmorza.

Zbigniew Kuźmiuk

#REKLAMA_POZIOMA#

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Tygodnik

Opinie

Popkultura