Min. Rafalska po rozmowach z S.: Spotkanie trwało trzy godziny, było burzliwe, ale dobre i merytoryczne

 Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła w Gdańsku w trakcie spotkania Komisji Krajowej NSZZ Solidarność propozycje rządu na rok 2019.
 Min. Rafalska po rozmowach z S.: Spotkanie trwało trzy godziny, było burzliwe, ale dobre i merytoryczne
Marcin Żegliński - Tygodnik Solidarność
Propozycje rządu to odmrożenie kwoty bazowej w wynagrodzeniach w sferze budżetowej oraz kwoty bazowej funduszu socjalnego. Szefowa resortu potwierdziła również propozycję podwyższenia w przyszłym roku wysokości minimalnego wynagrodzenia do 2220 zł.

– To propozycja, którą adresujemy do partnerów społecznych i pracowników sfery budżetowej, której pensje nasi poprzednicy przez wiele lat mrozili powodując sytuację pogłębionych dysproporcji w wynagrodzeniach


– zaznaczyła minister Rafalska.

– Wysokość minimalnego wynagrodzenia to propozycja, która wciąż jest w konsultacjach, ostateczny termin przyjęcia minimalnego wynagrodzenia to 15 września. Proponowana przez nas stawka godzinowa to 14,50 zł. W tej kwestii jesteśmy otwarci na propozycje związkowe. Przypominam, że największe wzrosty minimalnego wynagrodzenia to zawsze były decyzje rządów Prawa i Sprawiedliwości


– dodała minister Elżbieta Rafalska.
 

– Zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych był mrożony przez poprzednie lata. To powodowało, że pracownicy o najtrudniejszej sytuacji mieli ograniczoną możliwość korzystania z tego funduszu. Wiemy, że w 2015 r. wzrosty w sferze budżetowej były niższe niż w gospodarce, w 2016 r. ten trend zaczął się zmieniać i wynagrodzenia wzrastały mimo, że kwota bazowa były zamrożona. Nasze propozycje są przygotowane w sytuacji gdy jest niższy niż zwykle deficyt, jest mała relacja długu publicznego. Mamy zdyscyplinowany budżet, racjonalny, ale dostrzegający problemy, finansujące programy społeczne


– przekazała po spotkaniu minister.

– Spotkanie trwało trzy godziny, było burzliwe, ale bardzo dobre i merytoryczne. Przekraczała również ramy tych trzech elementów, dotyczyła różnych kwestii – problemów związkowców, polityki społecznej. To nasze, dzisiejsze spotkanie zostało szeroko wykorzystane, mogę podziękować, że w takiej dyskusji pojawiają się kwestie wymagające dobrej współpracy

– zakończyła minister Rafalska. 

Solidarność postuluje o 12-procent. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 8,5 proc. wzrostu płacy minimalnej (do kwoty 2278 zł.) oraz odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego. Postulaty zostały przedstawione przez związek podczas ostatnich obrad Komisji Krajowej.

Wkrótce przedstawiona zostanie odpowiedź NSZZ Solidarność na propozycje rządu.
 

Ankieta
Czy KE chodzi o to żeby Polska była praworządna?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy KE chodzi o to żeby Polska była praworządna?
Tygodnik

Opinie

Popkultura