Granice będą bezpieczniejsze? Terytorialsi podpisali umowę z pogranicznikami

Wojska Obrony Terytorialnej i Straż Graniczna podpiszą porozumienie o współdziałaniu. Dokument zakłada zwiększenie efektywności działań wykonywanych przez obie formacje i powstał w wyniku ich wspólnej inicjatywy.
 Granice będą bezpieczniejsze? Terytorialsi podpisali umowę z pogranicznikami
terytorialsi.wp.mil.pl

Dokument zostanie podpisany w dniu 27 września br. w obecności szefów resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji podczas centralnych obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Sygnatariuszami porozumienia będą dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła oraz komendant główny SG gen. bryg. SG Tomasz Praga.

 

Porozumienie zakłada współdziałanie formacji w formie wymiany informacji, udzielania specjalistycznego wsparcia technicznego, wzajemnego świadczenia usług logistycznych oraz wymiany doświadczeń. Obie formacje deklarują współpracę nie tylko podczas wspólnych ćwiczeń, ale przede wszystkim podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych.

 

Należy nadmienić, że porozumienie formalizuje współdziałanie, które było już prowadzone, głównie w obszarze szkoleniowym, pomiędzy brygadami OT, a oddziałami SG. Odbywało się ono jednak na podstawie wstępnych porozumień zawieranych na szczeblu lokalnym. Przykładami dotychczasowego współdziałania są wspólne szkolenia żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady OT z placówkami Bieszczadzkiego Oddziału SG w Horyńcu Zdroju, które odbywały się w kwietniu br., czy też spotkania żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady OT ze strażnikami Podlaskiego Oddziału SG, których tematem była współpraca podczas ćwiczenia „Anakonda-18”.

 

Porozumienie jest pierwszym tego typu dokumentem, który zostanie podpisany pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej, a podmiotem spoza resortu obrony narodowej realizującym zadania z zakresu bezpieczeństwa. Z czasem formacja planuje podpisywanie kolejnych porozumień wzmacniających współpracę na rzecz bezpieczeństwa.

Źródło: centrumprasowe.pap.pl
 

 


Ankieta
Czy samorządy wytrzymają napór ideologii LGBT?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy samorządy wytrzymają napór ideologii LGBT?
Tygodnik

Opinie

Popkultura