REKLAMA

Finanse głównym powodem zmiany pracy

Z badania Pracuj.pl Specjaliści na rynku pracy 2016 wynika, że osoby szukające pracy odczuły w ostatnim roku ożywienie na rynku pracy, informuje portal gazetaprawna.pl. Finanse są głównym powodem zmiany pracy.
 Finanse głównym powodem zmiany pracy
/ fot. P.Machnica
Badanie pokazuje, że największa część ankietowanych poświęca na poszukiwanie pracy od 1 do 2 godzin tygodniowo, a jedna czwarta do godziny w skali całego tygodnia. Deklaracje te znajdują odzwierciedlenie w liczbie wysyłanych dokumentów – największa część respondentów szukających pracy wysyła od 2 do 5 CV miesięcznie.
 
Na pierwszym miejscu wśród najtrudniejszych elementów poszukiwania pracy znalazła się trudność w znalezieniu odpowiedniej oferty, na drugim brak informacji zwrotnej po wysłaniu CV czy po rozmowie kwalifikacyjnej, a dopiero na trzecim stres związany z rozmową kwalifikacyjną.
 
Finanse są podstawowym czynnikiem wpływającym na decyzję o zmianie pracy - zadeklarowało tak ponad 80% osób nieszukających pracy i ponad 70% osób szukających nowego zajęcia, z czego połowa pytanych przyznaje, że robi to właśnie ze względu na zbyt niskie zarobki w obecnym miejscu zatrudnienia. Jak wynika z badania, podwyżka może mieć duże znaczenie w utrzymaniu pracownika w firmie, a szczególnie, ta przyznana w skali minionego pół roku. Rolę dobrych zarobków widać także w deklaracjach związanych ze zmianami większymi niż tylko zmiana pracy. Blisko 9 na 10 ankietowanych rozważyłoby zmianę miejsca zamieszkania dla nowej pracy, gdyby wiązało się to z wyższym wynagrodzeniem, ten czynnik jest zdecydowanie dominujący.
 
Dopiero, gdy potrzeby finansowe są zaspokojone, ankietowani biorą pod uwagę atmosferę w miejscu pracy, poziom równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (tzw. work life balance) samorealizację i rozwój zawodowy.
 
Wśród powodów poszukiwania nowego zajęcia ankietowani wymieniali także często brak docenienia w obecnej pracy (45% badanych), złą atmosferę pracy (23% badanych) oraz złe relacje z przełożonym (prawie 15% badanych). To ważny sygnał dla pracodawców, którzy powinni pochylić się nad kwestią komunikacji wewnętrznej i employer brandingu w swoich firmach, które jak się okazuje stanowią istotny element satysfakcji pracowników.
 
hd

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura