REKLAMA

Prezydent podpisał ustawę o innowacyjności

Większe ulgi dla firm na działalność badawczo-rozwojową i większe zyski z komercjalizacji wynalazków dla naukowców, to oczekiwane skutki ustawy o innowacyjności, którą podpisał w środę prezydent Andrzej Duda.
fot. Tomasz Gutry Prezydent podpisał ustawę o innowacyjności
fot. Tomasz Gutry / TS
Rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), wprowadza system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej.

 

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podkreślił, że ustawa stanowi wsparcie dla przedsiębiorców, ale także dla "młodych naukowców, którzy pracują nad nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi.

To także wsparcie dla jednostek badawczych, w których te badania są prowadzone - dodał.Przypomniał, że ustawa zawiera system zachęt do tego, aby badania były prowadzone, komercjalizowane, wdrażane.

Aby mogły zacząć funkcjonować dla polskiej gospodarki, aby mogły zacząć funkcjonować - mam nadzieję - także w przestrzeni światowej poprzez ekspansję polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne - mówił prezydent.


Z kolei wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zauważył, że polska gospodarka jest mało innowacyjna.

Te innowacje, które znalazły zastosowanie w gospodarce przez ostatnie dwadzieścia kilka lat, były oparte w ogromnej mierze na gotowych patentach kupowanych z zagranicy. Chcemy to zmienić. Chcemy, aby polska gospodarka była naprawdę innowacyjna. Na dłuższą metę innowacyjność gospodarki można osiągnąć tylko w jeden sposób: budując pomost między przedsiębiorstwami a światem polskiej nauki – powiedział szef resortu nauki.


Gowin podkreślił, że ustawa o innowacyjności buduje "pomost ponad doliną śmierci", która rozciąga się między światem nauki a gospodarki.

Po raz pierwszy polscy przedsiębiorcy mają realne ulgi; wysokie, realne zachęty do tego, aby współpracować ze światem nauki. Naukowcy z kolei mają warunki, by czerpać korzyści z komercjalizacji swoich badań, ale także by z tych badań uczynić pewien element swojej kariery zawodowej - powiedział minister nauki.

 

Mamy nadzieję i wielką ambicję, aby ten projekt i następne, nad którymi będzie pracowało ministerstwo nauki były drobnym wkładem w wielki program (...) budowy dumnej i silnej Polski, który to program pan prezydent sformułował, któremu programowi Polacy zawierzyli, a pan prezydent jest uosobieniem tych nadziei Polaków na dumną, silną, zamożną Polskę - dodał, zwracając się do prezydenta, Gowin.


 
W środowej uroczystości brały też udział zespoły badawcze, których projekty są współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Prezydent podkreślił, że bardzo mocno wspiera działania młodych polskich przedsiębiorców, wspominając m.in. spotkanie z twórcami start-upów, które niedawno odbyło się w Pałacu Prezydenckim.

Chciałbym, aby było jak najwięcej ułatwień dla młodych polskich przedsiębiorców. (...) Chciałbym, aby młodzi ludzie uwierzyli w to, że możliwy jest rozwój w naszym kraju, że nie trzeba wyjeżdżać za granicę, aby móc realizować swoje życiowe cele - mówił Duda.


Prace nad ustawą przebiegały bez kontrowersji - za przyjęciem ustawy opowiedziały się wszystkie kluby parlamentarne. Przewiduje ona zniesienie od 1 stycznia 2017 r. podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Nowe przepisy zakładają też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ponadto ustawa zwiększa kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły z kolei odliczyć nawet 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

Nowe przepisy wydłużają ponadto z trzech do sześciu lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

W nowelizacji przewidziano również, że nowo powstające przedsiębiorstwa (tzw. start-upy) prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą się ubiegać o zwrot gotówkowy w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

Ustawa zawiera poza tym pakiet przepisów uproszczających procedury, m.in. modyfikuje zasady nabywania przez naukowców praw majątkowych do wynalazków. Zgodnie z nowymi przepisami naukowiec pracujący na uczelni publicznej, jeśli będzie zainteresowany komercjalizacją wyników własnych badań tam prowadzonych, będzie musiał powiadomić o tym swoją uczelnię w ciągu 14 dni od zgłoszenia informacji o wynikach badań. W przeciwnym przypadku uczelnia automatycznie przejmie prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, ale część przepisów - m.in. dotyczących ulg podatkowych - obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017 r.

Podpisana w środę ustawa o innowacyjności poprzedza kolejną ustawę dotyczącą takiej tematyki. Nad projektem tej drugiej prace są już finalizowane, a ustawa - jak spodziewa się MNiSW - mogłaby wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

PAP - Nauka w Polsce

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura