REKLAMA

"Absolutny brak wiedzy nt. specyfiki funkcjonowania pracowników". Związkowcy ostro krytykują A. Zalewską

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uznaje „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”, skierowaną do nauczycieli przez minister edukacji narodowej panią Annę Zalewską za kolejny dowód konfrontacyjnej postawy wobec środowiska oświatowego i reprezentujących je organizacji związkowych, brak woli porozumienia i dążenie do zaognienia konfliktu.  
 "Absolutny brak wiedzy nt. specyfiki funkcjonowania pracowników". Związkowcy ostro krytykują A. Zalewską
/ fot. Marcin Żegliński, Tygodnik Solidarność
Przesłany do szkół dokument świadczy dobitnie o absolutnym braku wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania oraz o prawdziwych potrzebach pracowników szkół i placówek oświatowych. Jest próbą jednostronnego narzucenia rozwiązań, mimo zdecydowanego sprzeciwu nauczycieli. 

Za szczególnie niegodne i sprzeczne z etyką zawodu nauczyciela uważamy  rozpowszechnianie nieprawdy i manipulowanie informacjami. Nieprawdą jest,  że dodatek dla młodych nauczycieli (2x1000,00 zł w ciągu stażu) poprawi ich sytuację materialną, gdyż kwota ta to zaledwie  połowa zlikwidowanego dodatku na zagospodarowanie (dwukrotna pensja). Nie pokryje również strat finansowych  spowodowanych wydłużeniem awansu zawodowego o 5 lat. 

Również proponowane dodatki za wyróżniającą pracę nie zwiększą wynagrodzeń, ponieważ będą one uzależnione od decyzji administracyjnych organów prowadzących i otrzymają je tylko nieliczni. Nie akceptujemy koncepcji, zgodnie z którą jakość pracy nauczyciela można stymulować dodatkami. W interesie ucznia i całego społeczeństwa jest, by każdy nauczyciel pracował na najwyższym poziomie i za tę pracę był godnie wynagradzany. 

Celem Deklaracji, co pani minister wyraźnie podkreśla, jest przeprowadzenie bez zakłóceń wszystkich przewidzianych egzaminów. Wobec realnego zagrożenia akcjami protestacyjnymi w tym właśnie czasie,  musi dziwić brak reakcji premiera na działania ministra w jego rządzie zmierzające wprost do zaostrzenia protestów w oświacie. 

źródło: informacja prasowa

raw

#REKLAMA_POZIOMA#

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura