Wreszcie przekopiemy Mierzeję Wiślaną

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
domena publiczna Wreszcie przekopiemy Mierzeję Wiślaną
domena publiczna / Wikimedia Commons
Projekt ustawy określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Inicjatywa ta wpisuje się w plan odtworzenia transportu morskiego zapowiedziany przez premier Beatę Szydło w exposé.

Nowa droga wodna umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie umożliwi otwarcie portu w Elblągu dla dużych statków pełnomorskich, a więc utworzenie piątego dużego polskiego portu na Bałtyku. Spowoduje to szybszy rozwój gospodarczy regionu.

Realizacja inwestycji jest także konieczna ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa â   umożliwi jednostkom Marynarki Wojennej i Straży Granicznej swobodny dostęp od strony morza do portów Zalewu Wiślanego w szczególności do portu w Elblągu. W efekcie inwestycja ta przyczyni się do poprawy  bezpieczeństwa granic zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej.

Uchwalenie ustawy umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych w 2018 r. Budowa nowej drogi wodnej ma się zakończyć w 2022 r. Zostanie sfinansowana z budżetu państwa â   jej koszt wyniesie ok. 880 mln zł.

Wszelkie kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko, w tym z wpływem na obszary NATURA 2000, zostaną rozstrzygnięte w ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, co gwarantuje realizację przedsięwzięcia w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska.

Proponowane w projekcie rozwiązania określają m.in:
  •  
  • postępowanie poprzedzające wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, w tym w szczególności zastąpienie konieczności uzyskania uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, zgód lub stanowisk wymaganych przez przepisy odrębne -procedurą opiniowania przez organy wskazane w projekcie ustawy, analogicznie jak w przepisach innych specustaw;
  • organy wydające pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
  • organy oraz termin wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji;
  • zasady nabywania tytułu prawnego do nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań;
  • zasady udzielania zamówień na realizację inwestycji;
  • organy zarządzające mieniem powstałym w wyniku realizacji inwestycji.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło: CIR

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe