REKLAMA

Ustawa kominowa wchodzi w życie. Koniec z rajem dla prezesów

9 września wchodzi w życie nowa ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących spółkami, tzw. ustawa kominowa.
 Ustawa kominowa wchodzi w życie. Koniec z rajem dla prezesów
/ Pixabay.com/CC0
Ustawa o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (zwana potocznie ustawą kominową) to ustawa ograniczająca wysokość zarobków osiąganych przez szefów przedsiębiorstw, spółek państwowych oraz samorządowych. Ponad 3900 spółek, które nie były przedsiębiorstwami państwowymi lub miały udział Skarbu Państwa mniejszy niż 50 proc. zostaną objęte tzw. nową ustawą kominową, a nie tylko te z większościowym udziałem – jak miało to miejsce do tej pory.

Ustawa kominowa wprowadza górne granice wynagrodzeń prezesów:
• przedsiębiorstw państwowych,
• agencji państwowych – niezależnie od ich formy organizacyjno- prawnej,
• spółek handlowych, w których ponad 50 proc. kapitału zakładowego należy do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
• fundacji, dotowanych ze środków publicznych w co najmniej 25 proc. rocznych przychodów lub w których majątek pochodzący ze środków publicznych przekracza 25 proc. mienia fundacji na koniec roku kalendarzowego,
• samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
• państwowych jednostek budżetowych, poza organami administracji publicznej i organami wymiaru sprawiedliwości, jak również podmiotów, w których kierownicy podlegają ustawie z dnia 31 lipca 1981 roku o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654).

Zmianie ulegną także postanowienia umów zawieranych z członkami tych podmiotów – umowy o pracę zostaną zastąpione umowami o świadczenie usług oraz wprowadzony zostanie system wynagrodzenia zmiennego.

Maksymalna wysokość zarobków osób, których dotyczy ta ustawa nie może przekroczyć odpowiednio:
• sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku , w przypadku osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych lub w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
• czterokrotności w przypadku osób zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych, spółkach handlowych,
• trzykrotności, dla osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych.

www.solidarnosc.gda.pl
 

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura