REKLAMA

Nowe zasady wydawania świadectwa pracy

Od 1 stycznia zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy. Zgodnie z nimi, pracodawca, po ustaniu zatrudnienia, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, jest teraz zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu najbliższych 7 dni.
 Nowe zasady wydawania świadectwa pracy
/ pexel

Nowe regulacje wynikają z ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych  ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

 

Jak zaznacza na swojej stronie internetowej MRPiPS, ustawa jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, który jest I etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej celem jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Mają temu służyć m.in. zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i upraszczające wykonywanie działalności gospodarczej, w tym zmiany w Kodeksie pracy polegające na zmianie zasad wydawania świadectw pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku zatrudnienia w ciągu 7 dni − pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

Pracownik, jak zaznacza resort, może złożyć taki wniosek w każdym czasie i prosić o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy.

 

Do rozporządzenia dołączony został pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania. Ułatwi to pracodawcom prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy.

 

Celem zmian jest przede wszystkim konieczność uwzględnienia nowych zasad wydawania świadectw pracy oraz zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, obowiązujących od początku 2016 r. Część z nich ma na celu doprecyzowanie przepisów, które dotychczas budziły wątpliwości oraz powodowały w praktyce trudności w wystawianiu pracownikom prawidłowych świadectw pracy, wyjaśnia MRPiPS.

 

AG


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura