Michał Ossowski, red. naczelny "TS": Solidarność nie zwalnia

Okres wakacyjny i związany z nim sezon urlopowy to dla wielu czas na ograniczenie zawodowej aktywności. W wielu dziedzinach gospodarki wszystko toczy się jakby wolniej, zgodnie z letnim i wakacyjnym rytmem. Nie dotyczy to jednak Solidarności. 
 Michał Ossowski, red. naczelny "TS": Solidarność nie zwalnia
fot. Robert Wąsik, Tygodnik Solidarność
24 lipca prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks cywilny, która zmienia treść art. 4772 § 2 k.p.c., który w obecnym brzmieniu pozwala sądowi w wyroku uznającym wypowiedzenie umowy za bezskuteczne, na wniosek pracownika, nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia do czasu prawomocnego zakończenia pracy. To wielki sukces Solidarności, ale przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla wszystkich zatrudnionych. 

Kolejnym nie mniej znaczącym sukcesem, a jednocześnie obaleniem ostatniego związkowego reliktu komunizmu jest wprowadzenie pluralizmu związkowego w Policji. Mowa tu o podpisanej 6 sierpnia przez prezydenta Ustawie o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz Ustawy o Służbie Więziennej. Na mocy zmienionych przepisów funkcjonariusze tych służb będą mogli dowolnie wybierać, do jakich związków chcą należeć. Jak wielki to sukces Solidarności, pokazują reakcje tych, dla których działania związku są solą w oku. To bardzo cieszy, że Solidarność nie zwalnia tempa, że pomimo nacisków, hejtu i często bzdurnych oskarżeń wciąż robi swoje – uparcie i konsekwentnie realizuje zadania zapisane w jej statucie. Zwłaszcza to najważniejsze – walkę o poprawę warunków pracy i praw pracowniczych. Już niedługo 39. rocznica podpisania porozumień sierpniowych – wielkiego święta Solidarności. Tym bardziej cieszy, że w przededniu swoich urodzin związek ma dla pracowników kolejne wspaniałe prezenty.

Michał Ossowski#REKLAMA_POZIOMA#

Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...
Tygodnik

Opinie

Popkultura