[Tylko u nas] Antoni Macierewicz: Musimy stworzyć instytucje prawdy historycznej

- Pozytywnym przykładem są przygotowania do rocznicy II wojny światowej, to była rewelacyjna sprawa. Ta kampania, która została przygotowana przez Polską Fundację Narodową i Pana Premiera była naprawdę rewelacyjna. We wszystkich największych miastach świata ukazały się artykuły pokazujące prawdę o II wojnie światowej i o stanowisku Polski. Przemówienia wygłoszonego podczas tych uroczystości naprawdę genialnie pokazywały tę prawdę, dobitnie, niesłychanie trafnie. Te słowa prawdy poszły w świat w obecności 40 przedstawicieli państw i uzyskały właściwy wydźwięk w mediach na całym świecie. My musimy zrozumieć, że to nie jest sprawa doraźna. To jest kwestia naszego istnienia lub nieistnienia w wymiarze prawdy o narodzie polskim. Na świecie są też siły, które chcą tę prawdę zniszczyć. W związku z tym to my musimy stworzyć „instytucje prawdy historycznej”, które będą długofalowo odkłamywały, a co ważniejsze ukazywały prawdziwe zaangażowanie narodu polskiego w czasie II wojny światowej. Nikt za nas tego nie zrobi - mówi były Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz w rozmowie z Tomaszem Słowińskim.
 [Tylko u nas] Antoni Macierewicz: Musimy stworzyć instytucje prawdy historycznej
/ Tomasz Słowiński
Jak ocenia Pan pracę Ministra Błaszczaka w Ministerstwie Obrony Narodowej?

Program, który został ukształtowany podczas mojego urzędowania bazuje na strategicznym przeglądzie obronnym zrealizowanym w 2017 r i w jakimś zakresie jest dalej realizowany. Czasami oczywiście jest to robione troszeczkę inaczej, ale kierunki muszą być utrzymane i mam nadzieję, że będą.

Jest taki fragment nagrania Pańskiej wizyty w Pałacu Prezydenckim, w którym jest scena kiedy Pan Prezydent Wałęsa próbuje się tłumaczyć, a Pan nabija fajkę i słucha. Czy wtedy już wiedział Pan o działalności Pana Prezydenta Wałęsy w przeszłości związanej ze współpracą ze Służbą Bezpieczeństwa?

To jest 1 czerwca 1992 roku. Tak, miałem już pełną informację jaka wtedy była dostępna, to znaczy zakres współpracy, oficerowie prowadzący, donosy Pana Lecha Wałęsy do Służby Bezpieczeństwa. Więc jeśli chodzi o jego współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa wtedy miałem już bardzo szeroki wachlarz informacji, choć zapewne jeszcze niepełny. Na pewno dokumenty, które zostały ujawnione przez IPN po odzyskaniu tego co było ukryte u Kiszczaka dają więcej informacji i są pełniejsze, ale podstawowe informacje wtedy już zostały przez zespół, który został utworzony przeze mnie do lustracji zebrane.

Czy myślał Pan, że w kontekście tych wszystkich tłumaczeń i pouczeń serwowanych przez Pana Prezydenta Wałęsę dokumenty mogą być sfałszowane lub ich wiarygodność może być wątpliwa?

Niestety z każdym słowem wypowiadanym przez Lecha Wałęsę traciłem nadzieję, że on zrozumie iż jego jedyną szansą, ale także bardzo ważną szansą dla Polski jest przyznanie się do współpracy oraz stanie na czele akcji lustracyjnej. Bardzo długo taka nadzieja w jakimś zakresie mi towarzyszyła i włożyłem w to bardzo dużo wysiłku aby tak się stało. Gdy byłem Ministrem Spraw Wewnętrznych  przeprowadziłem z Lechem Wałęsą cztery rozmowy na ten temat. Jedna z nich była oparta na meldunku kontrwywiadu pokazującym, że Rosjanie będą go szantażować tą sprawą współpracy. Podczas negocjacji wycofania wojsk rosyjskich będą próbowali wymusić np. zostawienie swoich ludzi z GRU w spółkach, które zastąpią dotychczasowe bazy itd. Tłumaczyłem po prostu, że to jest nie tylko niebezpieczne dla niego samego, ale także niebezpieczne dla państwa oraz że ta sprawa musi zostać załatwiona, inaczej Polska i Polacy stracą, a on sam zostanie zmarginalizowany.

Niedawno miał premierę film „Polityka” Patryka Vegi. Postać, która wprost nawiązuje do Pana osoby  jest można powiedzieć przerysowana, a nawet ukazana w sposób karykaturalny, dotyczy to także innych postaci pokazanych w filmie. Ma Pan jakieś odczucia, czy chce Pan podjąć jakieś działania?

Nie widziałem tego filmu, ale w jakimś sensie, proszę się nie gorszyć tym co powiem, przywykłem do tego, że Pan Vega z jakiegoś powodu zawsze przed wyborami konstruuje film, który ma mnie w jakiś sposób oczerniać czy stworzyć fałszywe wrażenia. Przecież tak samo było w wyborach w 2015 roku, które odbyły się po wielkiej kampanii reklamującej jego film „Służby Specjalne”, którego istotą był atak przecież na mnie i obrona Wojskowych Służb Informacyjnych, ale obróciło się to przeciwko niemu,Myślę że teraz będzie dokładnie tak samo.

Czy uważa Pan, że aneks do raportu WSI powinien być opublikowany, a jeśli „dziś” nie ma na to szans to czy może się stać to w najbliższej przyszłości czy raczej nie?

Tak powinno się stać. Ale decyzja jest w rękach Pana Prezydenta. Po tragicznej śmierci Pana Prezydenta Kaczyńskiego, został przez Komorowskiego, schowany gdzieś pod szafę, także nie został udostępniony opinii publicznej. To jest dziwna sytuacja, bo ona po prostu sprzyja bardzo negatywnym zjawiskom. Ukrywając prawdę o obecności ludzi w różnorodnych instytucjach także państwowych w tym dotyczących bezpieczeństwa i gospodarki ma to negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa. Aneks powinien zostać ujawniony. Tak nakazuje ustawa.

Jeśli chodzi Komisję Smoleńską jak Pan sądzi kiedy będzie można zakończyć raport Komisji?

Raport techniczny pokazujący przyczynę tragedii opublikowaliśmy rok temu. Oczekujemy  na zakończenie badań,  które są realizowane przez Uniwersytet Wichita, który w Stanach Zjednoczonych, realizuje symulację, która ma zweryfikować czy to co napisał MAK  Anodiny i komisja  min. Miller a ma jakikolwiek związek z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń, czy też przeciwnie jest to zupełna nieprawda i trafnie oddaje przebieg wydarzeń raport techniczny i podstawowe tezy jakie sformułowała nasza Komisja. Bbędą przeprowadzane symulacje uderzenia samolotu w ziemię pod takim kątem i z taką prędkością oraz w takiej pozycji jaką opisuje MAK i raport Millera. a nastepnie z parametrami jakie opisuje Komisja Smoleńska i wtedy będziemy wiedzieli w wymiarze obiektywnie naukowym kto w tej sprawie ma rację. Na to czekamy. To  zostanie ukończone w tym roku, i w tym okresie będzie opublikowany całościowy raport. Oczywiście są jeszcze inne analizy wykonywane w ośrodkach naukowych, które także są niesłychanie istotne. Mówię o zewnętrznych analizach, bo jeśli chodzi o wewnętrzne analizy, które wchodzą w skład raportu takie jak rozkład szczątków samolotu, rozkład ciał to wszystko jest już w zasadzie zrobione, Sa tez analizy związane z badaniem obecności materiałów wybuchowych na samolocie, które były robione w Polsce w latach 2012-2013 i stwierdziły obecność takich materiałów na szczątkach samolotu.  Teraz laboratorium brytyjskie, do którego zostały wysłane te próbki potwierdziło obecność TNT, . Zdaję sobie sprawę, że podobnie jak np. w sprawie Wałęsy są takie grupy ludzi, które do końca, będą zaprzeczały prawdzie . Tak było w Związku Sowieckim i jest w obecnej Federacji Rosyjskiej. Jest bardzo duże środowisko, które do dzisiaj zaprzecza Zbrodni Katyńskiej. Nadal na świecie są osoby, które zaprzeczają Zbrodni Holokaustu. Wielu też zaprzecza temu, że Polacy byli jednymi z pierwszych, których mordowano w Oświęcimiu. Negacja jest zjawiskiem, z którym ludzkość ma do czynienia nieustannie i te działania są bardzo podobne. W sprawie Smoleńska także będziemy mieli z tym, do czynienia, ale prawo i badania naukowe są jednoznaczne.

Mówiąc o polityce historycznej. Jakie kroki powinny być podjęte wobec Niemiec w sprawie reparacji czy odszkodowań za straty jakie poniosła Polska w czasie wojny?

Oczywiście reparacje w toku negocjacji mogą być przekształcone w jakąś formę odszkodowań, to jest teoretycznie możliwe, ale to co nam się należy to są po prostu reparacje, których w naszym imieniu zrzekł się Związek Sowiecki. To jest rzecz zupełnie niebywała, a co więcej Niemcy uważają, że ta rezygnacja Związku Sowieckiego w naszym imieniu jest po dzień dzisiejszy ważna, a  to jest przecież kompletny absurd bo nie jesteśmy kolonią Związku Sowieckiego, ani Republiką Sowiecką. Oni twierdzą, że rzekomo były podpisane jakieś dokumenty, których nie mają. Jedyne co wtedy miało miejsce na początku lat 50-tych, kiedy tworzono NRD, to umowa między NRD i Związkiem Sowieckim, że Związek Sowiecki rezygnuje z reparacji. Niedopuszczalne jest traktowanie tej decyzji jako naszej zgody. Nie ma takiej zgody i nie sądzę żeby w takich kategoriach można było w ogóle o tym rozmawiać.

Prezydent Niemiec w czasie uroczystości 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej mówił jak bardzo jest wszystkim Niemcom przykro i jak im jest wstyd. Można jednak odnieść wrażenie, że nie jest im tak bardzo przykro i nie jest tak bardzo wstyd, aby zapłacili za krzywdy wyrządzone przez nich Polsce i Polakom. Jak Pan sądzi?

Hołd jaki złożył Pan Prezydent był rzeczywiście bardzo poruszający i mogący wskazywać na głęboką świadomość i przeżycie tej zbrodni ludobójstwa jakiej na Narodzie Polskim dopuścili się Niemcy bo przecież nie chodzi tylko o mordowanie ludzi, chodzi także o wyniszczenie zupełne. Jestem warszawiakiem, z rodziny, która mieszka w Warszawie od 150 lat i od dziecka pamiętam jak wyglądała Warszawa, ale to dotyczy także Wielunia, Sulejowa  czy setek innych miast i tysięcy polskich wsi. Ta zbrodnia jest niezapomniana w polskiej tradycji narodowej i rodzinnej. Nawet najpiękniejsze symboliczne słowa, choć ważne nie wynagrodzą strat materialnych jakie poniosła Polska w czasie wojny, nie zastąpią tysięcy dzieł sztuki, które zostały zniszczone lub zrabowane. Za słowami nawet jeżeli są prawdziwe musi iść materialny dowód ich prawdziwości to znaczy zadośćuczynienie, a ono i tak przecież nie przywróci życia tym ludziom. Nie zwróci Polsce setek najpiękniejszych gmachów, które stały w Warszawie, Wieluniu g Reparacje są takim zadośćuczynieniem Niemiec, które się nam po prostu należy. W przeciwnym wypadku będziemy musieli sądzić, że mamy do czynienia z fałszem i cynizmem w czystej postaci.

Jak Pana zdaniem powinna wyglądać polska polityka wobec podmiotów, zarówno koncernów medialnych jak i państw, które twierdzą iż Naród Polski przyczynił i uczestniczył w mordowaniu obywateli polskich żydowskiego pochodzenia w obozach zagłady?

Nie chciałbym wchodzić w kompetencje Pana Ministra Czaputowicza w kwestii tego jak powinna wyglądać polityka zagraniczna wobec podmiotów, czy tych wszystkich krajów, które mówią, że my uczestniczyliśmy w mordowaniu obywateli polskich żydowskiego pochodzenia w obozach śmierci czy też wydawaniu, ich niemieckiemu okupantowi. Przeczy to logice z tego względu, że najwięcej Polaków ukrywało Żydów i najwięcej Polaków zostało uhonorowanych tytułem “sprawiedliwy wśród narodów świata”  przez Instytut Jad Waszem. Najwięcej polskich rodzin poniosło za to straszliwe konsekwencje, bo trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od innych krajów, to w okupowanej przez Niemców Polsce za podanie szklanki wody Żydowi na ulicy płaciło się życiem. Już nie za samo ukrywanie, nie tylko pomoc, ale za jakikolwiek gest płaciło się po prostu życiem i rzeczywiście tysiące Polaków zostało zamordowanych, gdyż Niemcy bezwzględnie to egzekwowali. To nie jest kwestia wyłącznie logiki, to jest po prostu sprawa przyzwoitości i prawdy historycznej. Ten straszliwy atak jest czymś obrzydliwym i najbardziej skandalicznym na świecie. Naród, który najbardziej bohatersko zachował się w czasie II Wojny Światowej został obrzucony najgorszymi jakie można sobie w ogóle wyobrazić wyzwiskami i kłamstwami. To jest niedopuszczalne. Tutaj musi być długotrwała akcja ze strony Polski, obrony polskiego dobrego imienia w wymiarze działań informacyjnych, a także edukacji i wielopoziomowych działań dyplomatycznych. W tej ostatniej kwestii bardzo dużo zostało już zrobione bo w wyniku porozumienia jakie zawarł Pan Premier Mateusz Morawiecki. Premier Izraela Binjamin Netanjahu podpisał oświadczenie stwierdzające jednoznacznie, że Polacy nie są winni Holokaustu i że antypolonizm jest przestępstwem. To dobrze, ale niestety później inni przedstawiciele władz i elit izraelskich, wracali wielokrotnie do tych niedopuszczalnych kłamstw. Mamy do czynienia z wykluczającym się działaniem różnych środowisk żydowskich co pokazuje, że nasza  praca w tym zakresie musi być nastawiona na długotrwałe działania. Niestety czasami mam takie wrażenie, że reagujemy tylko wtedy, kiedy nasilają się jakiś ataki. Tylko wtedy jest reakcja. Pozytywnym przykładem są przygotowania do rocznicy II Wojny Światowej, to była rewelacyjna sprawa. Ta kampania, która została przygotowana przez Polską Fundację Narodową i Pana Premiera była naprawdę rewelacyjna. We wszystkich największych miastach świata ukazały się artykuły pokazujące prawdę o II Wojnie Światowej i o stanowisku Polski. Przemówienia wygłoszonego podczas tego tych uroczystości naprawdę genialnie pokazywały tę prawdę, dobitnie, niesłychanie trafnie. Te słowa prawdy poszły w świat w obecności 40 przedstawicieli państw i uzyskały właściwy wydźwięk w mediach na całym świecie. My musimy zrozumieć, że to nie jest sprawa doraźna. To jest kwestia naszego istnienia lub nieistnienia w wymiarze prawdy o narodzie polskim. Na świecie są też siły, które chcą tę prawdę zniszczyć. W związku z tym to my musimy stworzyć „instytucje prawdy historycznej”, które będą długofalowo odkłamywały, a co ważniejsze ukazywały prawdziwe zaangażowanie narodu polskiego w czasie II Wojny Światowej. Nikt za nas tego nie zrobi. Przecież wszyscy, którzy tę historię znają chociażby z książki wybitnej pisarki, historyka i filozofa - Pani Hannah Arendt wiedzą jak niesłychanie dramatyczna była historia narodu żydowskiego. Naród żydowski umiał z tego wydobyć istotę rzeczy i uczynić ją przesłaniem dla całego świata. My musimy zrobić to samo. Sytuacja Polski w czasie II Wojny Światowej była bardzo jednoznaczna. Bohaterstwo narodu polskiego nie ma porównania z  zachowaniem żadnego innego narodu. Czasami mam wrażenie, że my z tego przekazu rezygnujemy, bo uważamy, że prawda się sama obroni. Tymczasem każda kropla polskiej krwi musi być podniesiona i przekształcona w upowszechnienie prawdy o tym co się stało.

Jakie są cele Prawa i Sprawiedliwości na następną kadencję. Czy ponownie zostanie podjęta kwestia sądów, a także dekoncentracji polskich mediów nazywana także repolonizacją?

Tak oczywiście, sprawa sądów i sprawa polonizacji mediów koniecznie musi zostać dokończona. Musimy zbudować  polski model państwa dobrobytu.Odziedziczyliśmy dramatyczną sytuację demograficzną. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dzięki wprowadzeniu programu 500+ zatrzymał tendencję malejącą. Działania wspierające przyrost naturalny w Polsce trzeba nadal wspierać. Duże znaczenie ma wzrost płacy minimalnej, która jest wielkim kołem zamachowym polskiej gospodarki, wymuszając możliwość rozwoju środowisk pracowniczych. Wielkie zakłady utrzymywały zaniżone płace, w związku z tym nieporównanie mniej ludzi korzystało na rozwoju gospodarczym Polski niż powinno. To pieniądze w rękach obywateli są najlepszym źródłem dobrobytu. To one są kołem zamachowym polskiej gospodarki zwłaszcza w grupach mniej zamożnych. Wreszcie rolnictwo i przywrócenie takiego samego jak w innych krajach zachodnich poziomu dopłat do hektara. Ten gigantyczny zasób pieniędzy spowoduje, że zmieni zupełnie sytuacja w Polsce. Polski model państwa dobrobytu musi zostać zbudowany, aby dać solidne podstawy do rozwiązywania problemów w polskiej polityce i gospodarce.

Jakie są są Pańskie cele na następną kadencję. Gdzie Pan się widzi w następnej kadencji? Są tacy, którzy wysyłają Pana na polityczną emeryturę.

Najważniejszą dla mnie sprawą, można powiedzieć kluczową, na której się teraz skupiam jest zamknięcie sprawy dramatu smoleńskiego. Dopóki tego nie skończę, nie opublikuje raportu i nie zostaną wyjaśnione oraz udowodnione wszystkie okoliczności z tym związane, to sprawa ta będzie naszym wyrzutem sumienia. Jeżeli zostanę wybrany to oczywiście będę się zajmował  realizacją interesów ziemi okręgu nr 10 tzn. od szeroko rozumianej Ziemi Piotrkowskiej i Skierniewic patrząc od północy kończąc na Radomsku. Hasłowo mówiąc trzeba dopilnować odkrywki w Złoczewie, drogi  S12,  Zalewu Sulejowskiego. No i oczywiście powiatowej służby zdrowia. Tutaj sprawy gospodarcze, społeczne, ludzkie są dla mnie bardzo ważne, ale także wojsko, polska armia!

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe