REKLAMA

Prof. Romuald Szeremietiew: Hańba!

Decyzją radnych Platformy Obywatelskiej w Żyrardowie rada miasta przyjęła uchwałę zmieniającą ulice Generała Nila-Fieldorfa na ulicę Jedności Robotniczej.
 Prof. Romuald Szeremietiew: Hańba!
/ wikipedia/public domain
 

W uzasadnieniu czytamy: „Inicjatywa Obywatelskiego komitetu Uchwałodawczego podyktowana jest konsekwencją woli mieszkańców miasta Żyrardowa, dla których "Jedność Robotnicza" była i jest istotnym czynnikiem w życiu społecznym. Ta jedność stanowiła i stanowi nasze dziedzictwo kulturowe. Jest w głębokiej niezaprzeczalnej robotniczej tradycji naszego miasta, której nikt nie powinien kwestionować a wyłącznie ją szanować. Jedność Robotnicza w Żyrardowie upamiętnia bogatą historię ruchu robotniczego w naszym mieście, strajków pracowniczych w walce o lepsze prawa i byt mieszkańców.”
 

Radny Artur Pietrus pytał nawet : „Co komunistycznego jest w haśle jedności robotniczej?”
 

Wyjaśniam więc  - nazwę Jedności Robotniczej nadano w Żyrardowie ulicy na cześć odbywającego się 15-21 grudnia 1948 r. tzw. zjazdu zjednoczeniowego PPR i satelickiej PPS, gdzie ogłoszono utworzenie komunistycznej PZPR. W tym czasie Kazimierz Pużak wybitny przywódca  polskich socjalistów, więzień caratu i sowieckiej Łubianki, w PRL aresztowany przez UB i skazany na 10 lat siedział w komunistycznym więzieniu w Rawiczu. Zrzucony przez strażników ze schodów zmarł 30.04.1950.
 

Taka to jest ta "robotnicza tradycja", na którą powołują się radni Platformy Obywatelskiej z Żyrardowa, to "tradycja" oprawców Pużaka i gen Nila.


Hańba!


#REKLAMA_POZIOMA#

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura