Kolejny stabilny kwartał LOTOSU

– Ostatnie miesiące były dla naszej spółki udane. Jesteśmy stabilnym koncernem, rafineria pracuje na 103 proc. swoich możliwości – mówi Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS. Koncern podsumował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019 roku.
 Kolejny stabilny kwartał LOTOSU
/ fot. materiały prasowe Grupy LOTOS
Wartość skumulowanej EBITDY wg LIFO LOTOSU, nazywanej też zyskiem operacyjnym, po 3 kwartałach 2019 roku wyniosła 2,3 mld zł. Sam III kwartał to 0,86 mld zł. Dane te potwierdzają, że uzupełniające się segmenty działalności zapewniają koncernowi odporność na znaczne zmiany czynników rynkowych. W III kwartale Grupa LOTOS wypłaciła rekordową dywidendę za rok 2018 w wysokości 555 mln zł (3 zł na akcję). Wcześniej, niż planowano, uruchomiono wydobycie ze złoża Utgard w Norwegii. Rozpoczął się też rozruch kluczowych instalacji Projektu EFRA.

Grupa LOTOS jest zbilansowanym koncernem. Mamy wydobycie oraz produkcję i handel, które w różnych momentach rynkowych zachowują się w sposób bilansujący. To kolejny okres, kiedy utrzymujemy nasze wyniki finansowe na stabilnym poziomie, mimo zmian w poszczególnych segmentach. Po 9 miesiącach tego roku 2,3 mld zł EBITDY wg LIFO to bardzo dobry wynik. Rafineria działa na 103 proc. swoich możliwości produkcyjnych. Oczywiście warto też wspomnieć o kończących się projektach, które będą kontrybuowały do naszych przyszłych wyników

– mówi Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w III kw. 2019 r. największy wpływ miały spadające notowania surowców (ropy naftowej i gazu ziemnego), niższy wolumen sprzedaży węglowodorów, wyższy poziom modelowej marży rafineryjnej oraz wyższy średniokwartalny kurs dolara.
 
SEGMENT WYDOBYWCZY
Na wielkość wydobycia w III kw. wpływ miał zarówno postój remontowy (20 czerwca – 27 lipca) operującej na złożu B8 platformy LOTOS Petrobaltic, jak i zaplanowane postoje produkcyjne w sierpniu. W połączeniu z trudną sytuacją makroekonomiczną dla tego segmentu przełożyło się to na słabsze wyniki. Wydobycie osiągnęło poziom 1,64 mln boe (-4,7% kw./kw.), a przychody ze sprzedaży wyniosły 0,24 mld zł (-23,5% kw./kw.).

Sytuacja powinna zmienić się w ostatnim kwartale tego roku. Przede wszystkim dzięki rozpoczętej w połowie września eksploatacji złoża Utgard. Projekt ten zrealizowano z 3-miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do pierwotnego harmonogramu, uzyskując 25% oszczędności w porównaniu do zakładanego budżetu.
W III kw. 2019 r. spółka LOTOS Petrobaltic kontynuowała wydobycie węglowodorów ze złóż B3 i B8 na Morzu Bałtyckim. Wydobycie na drugim z nich realizowano przy wykorzystaniu platformy LOTOS Petrobaltic. Docelowo zadanie to przejmie przebudowana na Morskie Centrum Produkcyjne platforma Petrobaltic, która w ubiegłym tygodniu przeszła skomplikowaną i wymagającą ogromnej precyzji operację pozycjonowania na złożu B8.

Pod koniec września do Gdańska dotarła nowa platforma wiertnicza Giant, zakupiona przez LOTOS Petrobaltic od firmy Maersk w czerwcu 2019 r. Po wykonaniu prac przystosowawczych oraz przeszkoleniu załogi jednostka rozpocznie prace rekonstrukcyjne na złożach bałtyckich LOTOSU. Może ona wykonywać odwierty do głębokości 25 000 stóp (7620 m). Pierwszym jej zadaniem będzie wykonanie rekonstrukcji 7 odwiertów na złożu B3 w celu zwiększenia wolumenu wydobycia węglowodorów. Rozpoczęcie prac rekonstrukcyjnych planowane jest w IV kw. 2019 r.
W III kw. 2019 r. spółka LOTOS Exploration & Production Norge w ramach konsorcjum wydobywała gaz ziemny i kondensat z dotychczasowych złóż, a także z uruchomionego złoża Utgard. Kontynuowano prace inwestycyjne związane z realizacją projektu zagospodarowania złoża Yme, a także przygotowania do zagospodarowania złóż Trell i Trine. W obszarze Greater Heimdal (tzw. projekt NOAKA) zakończono wiercenie odwiertu poszukiwawczego Liatårnet. Odkryte zasoby ropy, których wielkość szacuje się na poziomie ok. 80-200 mln boe (udział LOTOSU wynosi 9,74%), czynią je największym odkryciem węglowodorów na Szelfie Norweskim w 2019 r. W następnym roku zaplanowano dokonanie pierwszego odwiertu rozpoznawczego w celu precyzyjnego określenia potencjału zasobowego.


SEGMENT PRODUKCJI I HANDLU

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się w III kw. 2019 r. na poziomie 103%. Rafineria pracowała w tym czasie stabilnie, osiągając przerób na poziomie 2,7 mln ton ropy naftowej. O 8% (kw./kw.) zwiększyła się sprzedaż segmentu produkcji i handlu, która wyniosła prawie 3,1 mln ton produktów. Największe wzrosty odnotowano dla paliwa lotniczego, benzyn oraz olejów napędowych. Równolegle wzrosły przychody ze sprzedaży tego segmentu, które wyniosły 7,8 mld zł.
Na koniec III kw. 2019 r. Grupa Kapitałowa LOTOS posiadała w swojej sieci 496 stacji paliw (307 stacji własnych oraz 189 stacji partnerskich). W tym okresie obszar detaliczny wypracował zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 61,6 mln zł (+20,8% kw./kw.).
Prowadzono też prace na terenie Projekt EFRA, będącego kluczowym programem inwestycyjnym LOTOSU.

Trzeci kwartał to prace rozruchowe, które zakończyły się wprowadzeniem wsadu, czyli uruchomieniem kompleksu koksowania. W tej chwili jesteśmy na etapie stabilizowania i optymalizowania pracy instalacji tak, by w pełni korzystać z jej mocy przerobowych


– tłumaczy Jarosław Kawula, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. produkcji i handlu.


We wrześniu otrzymano pierwsze pełnowartościowe produkty Projektu EFRA: benzynę surową oraz LCGO i HCGO. Dwa ostatnie trafiają na kolejne instalacje rafineryjne, aby w drodze dalszego przerobu wyprodukować z nich finalne paliwa motorowe. Rozpoczęto również ekspedycję samochodową nowego produktu – koksu naftowego.


Anna Michałowska

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe