Rzecznik Dyscyplinarny Sądów: Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Juszczyszyna

Sędzia Paweł Juszczyszyn został odwołany przez ministra sprawiedliwości z delegacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie z powodu domagania się od Kancelarii Sejmu ujawnienia list z podpisami poparcia dla członków KRS. Jak informuje Rzecznik Dyscyplinarny Sądów Powszechnych, wobec Juszczyszyna zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono mu zarzuty popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
screen YT
Czytaj więcej: Kaleta: "Część sędziów chce wprowadzić do polskiego systemu prawnego chaos"
 

Przedstawione obwinionemu Pawłowi J. zarzuty dyscyplinarne dotyczą uchybienia godności urzędu w szczególności przez przekroczenie uprawnień przy wydaniu postanowienia nakazującego Kancelarii Sejmu przedstawienia określonych dokumentów, a także nieuprawnione przekazanie przedstawicielom mediów ocen i twierdzeń związanych z pełnionym urzędem sędziowskim, wbrew art. 89 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych


- głosi komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych. W jego opinii sędzia Paweł Juszczyszyn doprowadził do wydania bez podstawy prawnej postanowienia ws. list z podpisami poparcia dla członków KRS. 
 

(...) przyznając sobie kompetencję do oceny prawidłowości, w tym legalności, wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, a przez to przyznając sobie kompetencję do oceny prawidłowości, w tym legalności, wykonywania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prerogatywy powoływania sędziów, działając na szkodę interesu publicznego wyrażającego się w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, czym uchybił godności urzędu


- czytamy. Drugi przedstawiony zarzut:
 

26 listopada 2019 r. w Olsztynie przedstawił przedstawicielom mediów twierdzenia i oceny związane z pełnionym urzędem, a dotyczące delegowania do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie i odwołania z delegowania, które zostały następnie opublikowane, wbrew normie z art. 89 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.Pełny komunikat znajduje się tutaj: klik.

źródło: rzecznik.gov.pl

raw

#REKLAMA_POZIOMA#
 

Ankieta
Czy zagłosujesz w ew. przyspieszonych wyborach?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy zagłosujesz w ew. przyspieszonych wyborach?
Tygodnik

Opinie

Popkultura
Nasi partnerzy: