RMF: Najnowszy raport NIK uderzy w sztandarowy program Patryka Jakiego "Praca dla więźniów"

Jak nieoficjalnie donoszą reporterzy RMF FM Krzysztof Zasada i Krzysztof Berenda, Naczelna Izba Kontroli we wtorek opublikuje krytyczny raport nt. programu "Praca dla więźniów". Rozpoczęty w 2016 roku program jest jednym ze sztandarowych pomysłów byłego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego.
 RMF: Najnowszy raport NIK uderzy w sztandarowy program Patryka Jakiego "Praca dla więźniów"
/ fot. Katarzyna Czerwińska / Kancelaria Senatu
Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Jak czytamy na rządowej stronie Służby Więziennej, w czasie realizacji programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o prawie 12 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył wartość 55,5%. W grupie skazanych zdolnych do pracy wskaźnik wynosi ponad 83%. 

W 2018 roku skazani przepracowali nieodpłatnie w skali kraju prawie 2 miliony roboczogodzin o wartości ponad 25 milionów złotych. Dzięki programowi w 2018 roku kwota potrąceń, z wynagrodzeń osadzonych posiadających zobowiązania alimentacyjne, wyniosła ponad 14  milionów złotych. Większa liczba pracujących skazanych to większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego finansuje się budową obiektów produkcyjnych w których zatrudniani są kolejni osadzeni - podaje ministerstwo.
 

Z naszych ustaleń wynika, że w raporcie NIK znajdzie się bardzo krytyczna ocena części inwestycji związanych z wdrażaniem programu (...) Kontrolerzy wykryć mieli nieprawidłowości w przetargach na te inwestycje. Z naszych ustaleń wynika, że w raporcie są zawiadomienia do prokuratury


- donoszą reporterzy RMF FM. 

źródło: sw.gov.pl, rmf24.pl

raw

#REKLAMA_POZIOMA#

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe