REKLAMA

Poradnictwo PIP w sprawach swobodnego przepływu osób

Nowym zadaniom Państwowej Inspekcji Pracy wynikającym z wdrożenia dyrektywy 2014/54/UE w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników poświęcona została uchwała przyjęta przez Radę Ochrony Pracy.
 Poradnictwo PIP w sprawach swobodnego przepływu osób
/ www.pexels.com

Dyrektywa UE z dnia 16 kwietnia 2014 r., zobligowała  państwa członkowskie do wyznaczenia instytucji odpowiedzialnej za udzielanie porad dotyczących m.in. dostępu do zatrudnienia, warunków zatrudnienia i pracy, dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, członkostwa w związkach zawodowych, dostępu do szkoleń, kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci pracowników unijnych, pomocy udzielanej przez urzędy pracy, obywatelom państw członkowskich UE i EFTA korzystających ze swobodnego przepływu pracowników.

 

Jak informuje na stronie internetowej PIP, to właśnie inspekcja została wskazana jako instytucja odpowiedzialna za prowadzenie tego rodzaju poradnictwa w Polsce.

Rada Ochrony Pracy pozytywnie oceniła przygotowania Państwowej Inspekcji Pracy do realizacji nałożonego na nią nowego zadania, szczególnie działania na rzecz utworzenia centrum informacyjnego w Głównym Inspektoracie Pracy, czytamy na stronie PIP.

 

ROP zwróciła przy tym uwagę na problemy dotyczące m.in. kwestii kwalifikacji pracowników urzędów pracy. PIP ma udzielać porad dotyczących m.in. pomocy udzielanej obywatelom UE i EFTA zainteresowanych pracą w Polsce przez urzędy pracy.

 

„Wymaga to odpowiedniego przygotowania i kompetencji pracowników tych jednostek zwłaszcza w zakresie znajomości języków obcych, a także ich odpowiedniego wynagradzania” - podkreśla PIP.

 

AG

 

 

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura