REKLAMA

MF: Deficyt budżetu po listopadzie – 1,9 mld zł. Wpływy do budżetu państwa z podatków coraz wyższe

Ministerstwo Finansów opublikowało dane dot. wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń-listopad 2019 roku. Deficyt budżetu po listopadzie wyniósł 1,9 mld zł. 
 MF: Deficyt budżetu po listopadzie – 1,9 mld zł. Wpływy do budżetu państwa z podatków coraz wyższe
/ pixabay.com
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2019 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. wyniosło:

- dochody 367,1 mld zł, tj. 94,7 %
- wydatki 369,0 mld zł, tj. 88,6 %
- deficyt 1,9 mld zł tj. 6,6 %

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2019 r.
W okresie styczeń – listopad 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 367,1 mld zł i były wyższe o 23,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – listopad 2018 r. o ok. 20,4 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:
- dochody z podatku VAT były wyższe o 5,8% r/r (tj. ok. 9,1 mld zł),
- dochody z podatku PIT były wyższe o 11,3% r/r (tj. ok. 6,0 mld zł),
- dochody z podatku CIT były wyższe o 16,2% r/r (tj. ok. 5,2 mld zł),
- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,1% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 5,2% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł).

W okresie styczeń - listopad 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 29,5 mld zł i było wyższe o ok. 3,2 mld zł (tj. 12,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - listopad 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2019 r.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2019 r. wyniosło 369,0 mld zł, tj. 88,6% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (332,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 36,7 mld zł, tj. 11,0%, głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 12,6 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. „13 emerytury”. Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,5 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 5,1 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 2,3 mld zł r/r w związku z rozkładem płatności w ciągu roku.

źródło: gov.pl

raw

#REKLAMA_POZIOMA#

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura