Najnowszy numer "Tygodnika Solidarność": Nie byliśmy kolonizatorami!

W najnowszym „Tygodniku Solidarność” udowadniamy, że słowa o polskim kolonializmie, które padły w trakcie noblowskiej laudacji dla Olgi Tokarczuk są wymysłem zachodnich pseudoelit. Od wtorku do kupienia w salonikach prasowych EMPIK i dobrych kioskach. 
 Najnowszy numer "Tygodnika Solidarność": Nie byliśmy kolonizatorami!
fot. TS


W numerze rozmawiamy m.in. z Jackiem Komudą, popularnym pisarzem książek historycznych. 

To totalna bzdura. Słowa laudacji dla Tokarczuk to brutalna próba narzucenia nam lewicowej narracji zachodnich pseudoelit, która kieruje się pedagogiką wstydu. Założenie jest proste – należy przedstawić historię Polski jako okrutną, okropną i zwyrodniałą, aby Polacy zaczęli się jej wstydzić, a przez to pozbawi się nasz naród własnej tożsamości i kultury. Bardzo łatwo będzie oligarchiom i korporacjom kontrolować społeczeństwo pozbawione zasad, wiary i własnej historii. (…) Czasy Rzeczypospolitej szlacheckiej to jedyny okres naszej historii, który jest piękny i chwalebny. My wtedy wygrywaliśmy, podbiliśmy Moskwę, rozbiliśmy Turków pod Wiedniem, byliśmy obecni w polityce europejskiej, byliśmy w niej podmiotem, a nie przedmiotem.

– zdradza nam pisarz. 

Nieprawdziwość tez przedstawionych w laudacji dla Olgi Tokarczuk w artykule „My, Rusini z urodzenia, panowie litewscy, szlachta polska” podkreśla Michał Korsak h. Korsak, prezes Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej. 

Badania genetyczne, w które Związek Szlachty Polskiej od lat jest czynnie zaangażowany, dowodzą, że zdecydowana większość szlachty z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego z terenów obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy Północnej jest pochodzenia tamtejszego. Podważa to rozpowszechniane, choć nieprawdziwe twierdzenie o kolonizacji Wielkiego Księstwa Litewskiego przez szlachtę polską. Z czasem interesy rodów magnackich z Wielkiego Księstwa Litewskiego i bojarów – szlachty polskiej, stawały się coraz bardziej rozbieżne, co widać było w okresie poprzedzającym bezpośrednio podpisanie unii lubelskiej 1569 r. Podpisany przez króla Zygmunta Augusta akt unii głosił: (...) już Królestwo polskie i Wielkie Księstwo litewskie jest jedno nierozdzielne i nierożne ciało, a także nierożna ale jedna a spolna Rzeczpospolita, która się ze dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. 

O reformie wymiaru sprawiedliwości z posłem Jackiem Ozdobą z Solidarnej Polski rozmawia Jakub Pacan 

W kwestii praworządności także widzimy nierówne traktowanie poszczególnych krajów członkowskich. Gdy policja w Hiszpanii czy we Francji brutalnie tłumiły wystąpienia demonstrantów, to nic się nie działo. Frans Timmermans nie widział wtedy nic złego, nie bił na alarm, a nawet twierdził, że to wewnętrzne sprawy Francji. W Polsce mieliśmy pokazywane na cały świat rzekome brutalne tłumienie demonstracji, których naprawdę nie było 

– zdradza nam Jacek Ozdoba. 

O złej sytuacji pracowników w sklepach Media Expert pisze Marcin Koziestański 

19 grudnia ub.r. przewodniczący Adamowicz otrzymał z Państwowej Inspekcji Pracy raport dotyczący przeprowadzanych w ostatnim czasie kontroli w sklepach Media Expert. Łącznie inspektorzy pracy od 29 października do 11 grudnia ub. r. przeprowadzili 24 kontrole w sklepach w całej Polsce. Wyniki są zatrważające. „W największym stopniu naruszone zostały przepisy dotyczące czasu pracy, tj. przede wszystkim przepisy o braku zapewnienia pracownikom w każdej dobie prawa do nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku; zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych w wymiarze przekraczającym łącznie z normatywnym czasem pracy 48 godzin przeciętnie na tydzień

W dziale Kultura Bartosz Boruciak rozmawia z Anitą Lipnicką.

– To jest kwestia osobowości. Nigdy nie czułam się dobrze w roli gwiazdy. Nie rozumiem tego słowa i o co w nim chodzi. Robię to, co lubię, czyli nagrywam piosenki. Komponuję, piszę teksty, śpiewam. Muzyka jest moim środkiem przekazu. Jest to sposób na opowiadanie słuchaczom swoich historii oraz o tym, jak widzę, czuję życie. To się stało moim zawodem i jest nim do tej pory. Wracając do twojego pytania, nie czułabym się dobrze w roli diwy. Nie mam takich predyspozycji

– słyszymy od popularnej wokalistki. 

W numerze ponadto m.in.: 
  • Teresa Wójcik rozmawia z członkiem Prezydium Komisji Krajowej Henrykiem Nakoniecznym o proponowanych zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych
  • Jakub Pacan pisze o obchodach wyzwolenia Auschwitz 
  • Teresa Wójcik w artykule „Tysiąc lat wojny” przedstawia problemy Iranu 
  • Prof. Marek Jan Chodakiewicz „Wojenne plany i działania” o I wojnie światowej 
  • Leszek Masierak o współdziałaniu wojsk Polski i Łotwy w trakcie walk z bolszewikami 
  • Sebastian Pytel recenzuje 1. Sezon „Wiedźmina” 
  • Mateusz Wyrwich przedstawia sylwetkę Wita Karola Wojtowicza
  • Marcin Koziestański „W Służbie Więziennej organizuje się Solidarność”

Najnowszy numer "TS" (03/2020) do kupienia w wersji cyfrowej tutaj.
Jesteś zainteresowany prenumeratą? Więcej informacji tutaj. 

Ankieta
Czy #StrajkKobiet służy kobietom?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy #StrajkKobiet służy kobietom?
Tygodnik

Opinie

Popkultura