Jerzy Bukowski: Oto zdrajca

Robert Biedroń oklaskujący na stojąco przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech
 Jerzy Bukowski: Oto zdrajca
screen YT
          Robert Biedroń oklaskujący na stojąco przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech, w której stwierdza on, że sytuacja w obu państwach pogarsza się w tej materii i apeluje do Komisji Europejskiej oraz do Rady Unii Europejskiej o wykorzystanie dostępnych narzędzi, by wyeliminować ryzyko naruszania wartości unijnych.

Ankieta
Czy samorządy wytrzymają napór ideologii LGBT?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy samorządy wytrzymają napór ideologii LGBT?
Tygodnik

Opinie

Popkultura