Szeremietiew: Putin powinien opowiedzieć w Yad Vashem jak w ZSRR "ugoszczono" premiera Izraela Begina

- Putin powinien opowiedzieć w Yad Vashem jak w ZSRR ugoszczono przyszłego premiera Izraela Menachema Begina i wyjaśnić, czemu on zamiast siedzieć w gościnnym sowieckim łagrze postarał się, aby trafić do antysemitów gen. Andersa i z nimi, jako polski żołnierz, uciekał z Sojuza - pisze Romuald Szeremietiew
 Szeremietiew: Putin powinien opowiedzieć w Yad Vashem jak w ZSRR "ugoszczono" premiera Izraela Begina
Menachem Begin po aresztowaniu przez NKWD 1940 rok
Menachem Begin premier Izraela w latach 1977-1983 urodził się w Brześciu Litewskim w II RP, skończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i został liderem żydowskiego ruchu narodowo-radykalnego Bejtar. Po agresji ZSRR na Polskę został aresztowany przez NKWD, przetrzymywany w więzieniu na Łukiszkach i skazany na osiem lat łagru. Zwolniony na mocy układu Sikorski-Majski wstąpił do Armii Andersa i przeszedł z nią szlak bojowy do Palestyny, gdzie wraz kilkuset innymi żydowskimi żołnierzami, bez reakcji ze strony dowództwa, "zdezerterował" by tworzyć struktury państwa Izrael.

cyk

Źródło: TT/Wikipedia.pl

Ankieta
Czy samorządy wytrzymają napór ideologii LGBT?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy samorządy wytrzymają napór ideologii LGBT?
Tygodnik

Opinie

Popkultura