REKLAMA

Rada Ochrony Pracy pozytywnie o programie PIP

Rada Ochrony Pracy na swoim ostatnim posiedzeniu pozytywnie oceniła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017. W przyjętym stanowisku podkreślono, że priorytety i hierarchia zadań „zostały właściwie określone i rzetelnie udokumentowane”.
 Rada Ochrony Pracy pozytywnie o programie PIP
/ www.pexels.com

Jak informuje na swojej stronie internetowej PIP, Rada wysoko oceniła również działalność prewencyjno-promocyjną PIP.

 

Jednocześnie zwróciła uwagę na potrzebę zapewnienia Inspekcji skuteczniejszego działania. Chodzi przede wszystkim o uproszczenie procedury rozpoczynania kontroli na podstawie legitymacji służbowej bez dodatkowych upoważnień.

 

Za istotne uznano też ujednolicenie przepisów tak, by wykluczyć różne ich interpretacje.

 

Jako przykład niespójności wskazano trzy rozporządzenia regulujące w różny sposób zasady i tryb uzyskiwania kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych.

 

ROP pozytywnie odniosła się także do propozycji inspekcji pracy dotyczącej wprowadzenia obowiązku zgłaszania do PIP wszystkich śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy niezależnie od podstawy jej świadczenia.

 

Zdaniem Rady, „Inspekcja wymaga również wzmocnienia kadrowego i finansowego oraz zagwarantowania wsparcia innych służb w zakresie kontroli legalności zatrudnienia”, napisano w informacji z posiedzenia ROP.

 

AG

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura