REKLAMA

Ordo Iuris: Projekt nie zakazuje aborcji w sytuacji zagrożenia życia

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi projektu ustawy przedłożonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” (druk sejmowy nr 36) Instytut Ordo Iuris wskazuje, że:
 Ordo Iuris: Projekt nie zakazuje aborcji w sytuacji zagrożenia życia
/ pixabay.com

1) przedmiotowy projekt dotyczy wyłącznie tzw. przesłanki eugenicznej, która umożliwia dokonanie aborcji w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Na podstawie tej właśnie przesłanki aborcji poddawane są dzieci podejrzane o zespół Downa oraz zespół Turnera;

2) nie jest prawdą jakoby projekt zakazywał dokonania aborcji w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia matki dziecka, jak również, by zakazywał dokonania aborcji w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (przykładowo w przypadku gwałtu). Projekt w ogóle nie dotyczy tych przesłanek dokonania aborcji;

3) nie jest prawdą jakoby projekt przewidywał sankcje karne w stosunku do kobiet, które dokonają aborcji. Projektowana ustawa w ogóle nie wprowadza zmian w przepisach karnych, modyfikuje jedynie przepisy ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);

4) projekt w żadnym stopniu nie ogranicza dostępu do badań prenatalnych oraz nie wpływa na obniżenie standardu opieki okołoporodowej. Jego treść w ogóle nie dotyczy tych zagadnień;

5) prawo międzynarodowe nie nakłada na Polskę obowiązku legalizacji aborcji w jakimkolwiek zakresie – jest wręcz przeciwnie, bowiem szereg aktów prawa międzynarodowego, których Polska zobowiązała się przestrzegać obliguje do ochrony życia ludzkiego, w tym również życia dzieci pozostających na prenatalnym etapie rozwoju.

Instytut Ordo Iuris rekomenduje wszystkim Posłom prowadzenie dalszych prac nad przedmiotowym projektem, a w dalszej perspektywie możliwie pilne jego przyjęcie. Każdy dzień zwłoki oznacza śmierć kolejnych dzieci, których jedyną winą jest podejrzenie o niepełnosprawność lub upośledzenie.

Czytamy w oświadczeniu Ordo Iouris. 

Źródło: Ordo Iouris

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura