"Ostatnie skandale ujawniają potrzebę rygorystycznych przepisów". KE uruchamia kolejną procedurę wobec PL

Komisja Europejska uruchomiła w czwartek wobec dziewięciu państw członkowskich, w tym Polski oraz Wielkiej Brytanii, procedurę naruszenia prawa unijnego, wzywając te kraje do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Stephane Mignonderivative "Ostatnie skandale ujawniają potrzebę rygorystycznych przepisów". KE uruchamia kolejną procedurę wobec PL
Stephane Mignonderivative
Wikimedia Commons
Procedura została też wszczęta wobec Belgii, Czech, Estonii, Irlandii, Grecji, Luksemburga i Austrii.

Komisja podkreśla, że walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stabilności finansowej i bezpieczeństwa w Europie. Ostatnie skandale związane z praniem pieniędzy ujawniły potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów na szczeblu UE.

"Luki prawne występujące w jednym państwie członkowskim mają wpływ na całą UE. Dlatego też przepisy UE powinny być skutecznie wdrażane i nadzorowane w celu zwalczania przestępczości i ochrony naszego systemu finansowego" - informuje KE.

Wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane wdrożyć przepisy piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do 10 stycznia 2020 r. KE poinformowała, że w ciągu czterech miesięcy Komisja może podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu procedury naruszeniowej, jeśli przepisy UE w tych krajach nie zostaną właściwie wdrożone.

KE poinformowała też w czwartek o przejściu wobec Polski do kolejnego etapu procedury naruszeniowej ws. wdrożenia przepisów dyrektywy "Wypłacalność II". Poinformowała, że przepisy tej dyrektywy mają zasadnicze znaczenie dla ochrony ubezpieczających i funkcjonowania jednolitego rynku produktów ubezpieczeniowych.

Ten rynek wymaga, by organy nadzoru państw członkowskich wymieniały się między sobą informacjami i koordynowały swoje decyzje. W szczególności, jeżeli krajowe organy podejmą decyzję w sprawie równoważności systemów nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi w państwach trzecich, decyzje podjęte przez inne państwa członkowskie w odniesieniu do tych samych państw trzecich nie powinny być między sobą sprzeczne. Komisja jest jednak zdania, że Polska nie zapewniła zgodności decyzji polskiego organu nadzorczego z decyzjami organów innych państw członkowskich.

KE podała, że jeśli Polska nie prześle KE satysfakcjonujące odpowiedzi w ciągu czterech miesięcy w tej sprawie, ta może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja w czwartek przeszła też do drugiego etapu procedury naruszeniowej wobec Grecji i Polski dotyczącej prawidłowego wdrożenia przepisów rozporządzenia w sprawie jednolitego obszaru płatniczego (SEPA).

Zwróciła się do obu krajów z apelem o ustanowienie właściwego organu w celu zwalczania naruszeń przepisów rozporządzenia w sprawie SEPA. Rozporządzeniem to dotyczy wymogów technicznych i handlowych w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro, które stanowią podstawę funkcjonowania jednolitego rynku przetwarzania transakcji płatniczych w euro.

Do tej pory Grecja i Polska nie ustanowiły właściwego organu, który mógłby rozpatrywać indywidualne skargi wobec użytkowników usług płatniczych, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub organy publiczne. KE podała, że w przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu czterech miesięcy, może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec obu krajów.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ baj/ kar/

Ankieta
Czy zagłosujesz w ew. przyspieszonych wyborach?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy zagłosujesz w ew. przyspieszonych wyborach?
Tygodnik

Opinie

Popkultura
Nasi partnerzy: