REKLAMA

Działaczka pro-life Zuzanna Wiewiórka wyróżniona medalem "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości"

Minister Sprawiedliwości wyróżnił Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” Zuzannę Wiewiórkę – wolontariuszkę Fundacji PRO - Prawo do Życia, która stojąc w obronie art. 38 Konstytucji RP, zapewniającego wszystkim Polakom prawną ochronę życia, spotkała się z falą hejtu, gróźb i nienawiści. Medal wręczył wyróżnionej wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.
 Działaczka pro-life Zuzanna Wiewiórka wyróżniona medalem "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości"
/ Ministerstwo Sprawiedliwości - gov.pl
- Za głośny krzyk sprzeciwu, w sytuacji, w której najłatwiej było milczeć. Za walkę o ludzkie życie i przestrzeganie prawa. Za odwagę, brak obojętności i determinację. Powodów, dla których pani Zuzanna Wiewiórka zasługuje na odznaczenie „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” jest wiele. Przede wszystkim to wieloletnie zaangażowanie na rzecz ochrony życia, ale też odwaga i determinacja, którą zawsze się wykazywała. To szczególne odznaczenie, bo szczególne również są okoliczności – powiedział wiceminister Marcin Romanowski, z którego inicjatywy został przyznany Medal.

Zuzanna Wiewiórka nawiązała kontakt z siedemnastoletnią dziewczyną, która na jednym z forów dotyczących aborcji farmakologicznej zadeklarowała, że chce przerwać ciążę.
 

Zawsze chronimy życie

Konstytucja RP w art. 38 mówi o prawnej ochronie życia. My w Ministerstwie Sprawiedliwości zawsze chronimy życie. Każdy, od poczęcia aż do naturalnej śmierci ma prawo do ochrony życia. Każdy człowiek ma przyrodzoną i niezbywalną godność. Dzisiejsze odznaczenie jest wyrazem naszej wdzięczności za zaangażowanie organizacji pozarządowych w działalność pro life. Dzięki skutecznej interwencji Pani Zuzanny Wiewiórki ludzkie życie, będące najcenniejszym darem, zostało uratowane – podkreślił wiceminister Marcin Romanowski.

Konsekwencją działań Zuzanny Wiewiórki była fala hejtu, która spadła na nią oraz jej rodzinę, ze strony zwolenników aborcji. Od kilku dni wolontariuszka i jej najbliżsi nękani są groźbami. Wykradzione zostały ich dane adresowe.

Marcin Romanowski zapewnił o wsparciu dla odznaczonej wolontariuszki. Jak zaznaczył, walka z hejtem, nękaniem i zastraszaniem innych ludzi, to jeden z priorytetów działalności resortu sprawiedliwości.

– Każdy kto angażuje się na rzecz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci zawsze znajdzie pomoc, wsparcie i uznanie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości – zapewnił wiceminister.
Przeciw agresji i przemocy

Zuzanna Wiewiórka podziękowała za odznaczenie i podkreśliła, że to uhonorowanie wszystkich obrońców życia, szczególnie tych, którzy spotykają się z agresją za swoją działalność. – Przyjmuję to wyróżnienie nie tyle w swoim imieniu, co w imieniu wszystkich obrońców życia, którzy każdego dnia dają świadectwo wartości ludzkiego życia, którzy wychodzą na ulicę, aby mówić, że aborcja to morderstwo. Przyjmuję to wyróżnienie w imieniu wszystkich działaczy pro life, którzy spotykają się z agresją i przemocą, w imieniu mojej rodziny, która od kilku dni jest atakowana przez środowiska skupione wokół handlarzy środkami poronnymi – powiedziała.

Przypominamy, że Kodeks karny penalizuje zachowanie polegające na publicznym nawoływaniu do popełnienia zbrodni. Za ten czyn może zostać wymierzona kara do lat 3 pozbawienia wolności. Karalne jest również grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej. W tym wypadku Kodeks karny przewiduje sankcje w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo 2 lat pozbawienia wolności.

/Biuro Komunikacji i Promocji - Ministerstwo Sprawiedliwości

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura