REKLAMA

Min. Murdzek: Sugestie dot. wpływu Łukasza Szumowskiego na działania NCBR to pomówienia

Wszelkie sugestie dotyczące wpływu Łukasza Szumowskiego na działania NCBR są bezpodstawnymi pomówieniami, godzącymi w jego dobre imię - napisał w środę w przesłanym PAP oświadczeniu minister nauki Wojciech Murdzek.
Krystian Maj Min. Murdzek: Sugestie dot. wpływu Łukasza Szumowskiego na działania NCBR to pomówienia
Krystian Maj / KPRP
 

We wtorek posłowie KO na konferencji prasowej w Sejmie oświadczyli, że Łukasz Szumowski jako wiceszef MNiSW przez 56 dni zastępował wiceministra Piotra Dardzińskiego, nadzorującego NCBiR; były wtedy procedowane wnioski o dotacje złożone przez spółki jego brata i żony. Ich zdaniem spółka brata i żony Szumowskiego dostała w tym czasie 24 mln zł.
 

W środę z kolei "Gazeta Wyborcza" napisała, że Firma Simplicardiac, w której udziały ma (przez Szumowski Investments) brat ministra zdrowia, dostała wbrew prawu 1,2 mln zł pożyczki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 

"W nawiązaniu do kolejnych artykułów jawnie atakujących ministra Łukasza Szumowskiego, chciałbym raz jeszcze podkreślić, że oświadczenie ministra Szumowskiego, iż w czasie pełnienia funkcji podsekretarza stanu w MNiSW +nie podejmował żadnych decyzji związanych z NCBR+ (...), jest zgodne z prawdą" - skomentował w środę w oświadczeniu przesłanym PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.
 

Jak zaznaczył, jedyny dokument związany z NCBR, jaki Łukasz Szumowski podpisał, to umowa dotacji celowej dotycząca obsługi technicznej programu POIR. "Sama kwota ogólnych wydatków na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, która ww. umową została przekazana NCBR, jest określona w ustawie budżetowej. Przekazanie środków w drodze umowy do NCBR jest de facto realizacją budżetu uchwalonego przez Sejm. Reasumując, pan minister Szumowski nie miał żadnej możliwości wpływu na wybór jakiegokolwiek z beneficjentów!" - podkreślił minister nauki.
 

Z ustaleń "GW" wynika, że w 2015 roku NCBR wprowadziło pilotażowy projekt BRIdge Classic: Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych - testowanie nowych mechanizmów wsparcia - BRIdge: Badania Rozwój Innowacje. "Budżet programu wynosił 1,3 mln zł. Firmy złożyły 74 wnioski o wsparcie finansowe. 17 z nich zostało zakwalifikowanych do testu prywatnego inwestora. (...) Po przeanalizowaniu 17 projektów tylko jeden dostał dofinansowanie: projekt spółki Simplicardiac" - pisze gazeta. Według "GW" spółka Simplicardiac została założona w 2011 roku; jej prezesem jest Andrzej Białkowski-Miler, kiedyś podwładny Marcina Szumowskiego, brata ministra zdrowia. Marcin Szumowski jest - jak czytamy - wymieniony na stronie spółki jako członek jej rady doradczej.
 

Według "Wyborczej" w 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kontrolę programu BRIdge Classic, a realizacja programu została oceniona negatywnie. Kontrolerzy - pisze gazeta - zarzucili NCBR m.in.: nierówne traktowanie firm, które złożyły wnioski, niezapobieżenie ewentualnemu konfliktowi interesów i "zawarcie umowy z wnioskodawcą w formie nieznajdującej podstawy w przepisach".
 

Odniósł się do tego w swoim oświadczeniu Wojciech Murdzek. Zaznaczył, że kontrola przeprowadzona w NCBR przez MNiSW dotyczyła lat 2011-15, czyli czasów koalicji PO-PSL. "Kontrola wykazała nieprawidłowości w realizacji m.in. programu BRIdge Classic. (Ówczesny- przyp. PAP) minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zatwierdził wystąpienie pokontrolne 25 lutego 2016 r. W kwietniu 2016 r. skierował sprawę do CBA i powołał nowego dyrektora NCBR. Jak widać, stwierdzone nieprawidłowości miały miejsce przed powołaniem rządu Zjednoczonej Prawicy, a więc zanim Łukasz Szumowski objął stanowisko w MNiSW. Dlatego wszelkie sugestie wpływu ministra Szumowskiego na wspomniane działania NCBR są bezpodstawnymi pomówieniami godzącymi w jego dobre imię" - kończy minister. 
 

źródło: PAP/lt/ zan/


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura