XVIII edycja Funduszu Stypendialnego – apel o wpłaty

Wkrótce nastąpi rozstrzygniecie osiemnastej już edycji rozdziału środków z Funduszu Stypendialnego NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego. Finał i wręczenie stypendiów odbędzie się 31 sierpnia, a wnioski stypendialne można składać do 20 lipca.
 XVIII edycja Funduszu Stypendialnego – apel o wpłaty
RW
Przypomnijmy, że fundusz został powołany w 2002 roku. Przed sześcioma laty, zadania funduszu formalnie przekazano do realizacji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Nie zmienił się jednak zasadniczy cel: chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wyboru jak najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji w przyszłość, jak dobra edukacja.

Przewodniczący Kapituły Funduszu Wojciech Książek oraz przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla zwracają się z prośbą o wpłaty na konto Funduszu Stypendialnego NSZZ Solidarność. Do tej pory przyznane zostały 664 stypendia dla zdolnej młodzieży z rodzin niezamożnych. Praca na rzecz fundacji i funduszu jest działalnością społeczną, to znaczy, że zarząd i kapituła nie pobierają jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Wpłat mogą dokonywać m. in. instytucje, zakłady pracy, organizacje związkowe, osoby prywatne. Środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Można je przekazywać na konto nr 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001 z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją o tym, kto wpłaca.
 

Ankieta
Czy weto ws. budżetu UE jest...

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy weto ws. budżetu UE jest...
Tygodnik

Opinie

Popkultura