System zarządzania energią alternatywą dla obowiązkowych audytów energetycznych.

Obowiązkowe audyty energetyczne co 4 lata przyprawiają o ból głowy tysiące przedsiębiorców. Do ich przeprowadzenia zmuszeni są wszyscy, którzy w 2 poprzednich latach zatrudniali co najmniej 250 pracowników lub spełniają warunki finansowe (roczne obroty powyżej 50 mln € i przychody powyżej 43 mln €).
 System zarządzania energią alternatywą dla obowiązkowych audytów energetycznych.
materiały Gas-Trading S.A.

Cel przeprowadzania audytu energetycznego jest prosty - skłania przedsiębiorstwa do wzięcia pod lupę obszarów, w których energia wykorzystywana jest nieefektywnie lub jest marnotrawiona. Celem zapewnienia pełnej obiektywności audytu przeprowadzają go podmioty zewnętrzne posiadające odpowiednie kompetencje (np. Gas-Trading S.A. z GK PGNiG) 

Ustawa nakłada obowiązek ponawiania takiego audytu co 4 lata, co dla przedsiębiorców oznacza ponoszenie kosztów finansowych. 

Dodatkowo, audyt nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku modernizacji najbardziej energochłonnych "dziur". 

Dostępna alternatywa dla audytów obowiązkowych.

Sytuacja nie jest jednak patowa. Z pomocą przychodzi System Zarządzania Energią. Uzyskanie potwierdzenia SZE w przedsiębiorstwie Certyfikatem #ISO50001, nie tylko zwalnia z obowiązku przeprowadzania cyklicznych audytów, ale także nakłada na nas obowiązek stałego doskonalenia. Dzięki temu zyskuje nie tylko przedsiębiorstwo (np. poprzez obniżenie kosztów energii), ale także środowisko naturalne, a więc my wszyscy.

Częstym dylematem przedsiębiorców jest wybór bardziej opłacalnej wersji. Czy taniej jest wykonać audyt co 4 lata czy utrzymywać i certyfikować system ISO 50001 ? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od wielkości firmy, ilości posiadanych zakładów, branży jak i złożoności samego systemu.

System ISO 50001 jest inwestycją długoterminową i z roku na rok może przynosić wymierne korzyści – poprzez ograniczenie kosztów energii, aż do zwiększenia prestiżu przedsiębiorstwa.

Wprowadzanie Systemu Zarządzania Energią nie jest skomplikowane, a najlepszym przykładem na to jest schemat działania ekspertów z firmy Gas-Trading S.A. z GK PGNiG.

System zarządzania energią w 6 prostych krokach

Wdrożenie rozpoczyna się od rozmowy z ekspertami Gas-Trading S.A. na temat charakteru  przedsiębiorstwa o potrzebach oraz dotychczasowych doświadczeniach z audytami energetycznymi. Następnie podczas spotkania w firmie eksperci Gas-Trading S.A. przeprowadzą wstępne rozmowy z kadrą odpowiedzialną za utrzymanie ruchu, dokonają pomiarów oraz oględzin. W dalszym kroku zostanie przygotowany plan i zakresu SZE. Opracowanie oraz wdrożenie SZE - jest kluczowym etapem podczas którego identyfikowane są możliwości zmian mających na celu poprawę zarządzania energią. Ważnym elementem tego kroku jest także przeszkolenie kadry przez ekspertów, która na co dzień będzie dbała o SZE. Rozpoczęcie procedury certyfikacji przez zewnętrzną firmę oraz otrzymanie certyfikatu #ISO50001 potwierdzającego prawidłowe wdrożenie SZE to już ostatnie elementy całego procesu.

System Zarządzania Energią (SZE) i potwierdzenie prawidłowości jego wdrożenia certyfikatem #ISO50001 to wymierne oszczędności czasu i pieniędzy. To także zobowiązanie do ciągłego doskonalenia swojej organizacji w zakresie gospodarowania energią. 

Artykuł powstał we współpracy z Gas-Trading S.A.

Ankieta
Czy artykuł GW to koniec "kariery" Barta Staszewskiego?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy artykuł GW to koniec "kariery" Barta Staszewskiego?
Tygodnik

Opinie

Popkultura