Powstaje "Poland Business Harbour" pakiet pomocowy dla białoruskich firm IT, które przeniosą się do Polski

- W morzu przestarzałej, neosowieckiej gospodarki niespodziewanie wyrósł prężny sektor IT. 70 tys. informatyków wytwarza 6% PKB, a dochody rosną o 20-25% rocznie (...) Znaczenie ekonomiczne sektora IT już zrównało się z rolnictwem i transportem. Wg prognoz do 2023 r. udział IT w PKB miał sięgnąć 10%. (...) Informatycy stali się b. ważnymi uczestnikami antyreżimowych protestów oraz inicjatorami zmian społ. i polit. Ich średni wiek to 30 lat. (...) Przyszłość sektora IT stanęła pod znakiem zapytania. Część firm już zaczęła się przenosić na Ukrainę, Litwę i do Polski. Jeśli Łukaszenka utrzyma się przy władzy bez wątpienia zechce przykręcić śrubę tym, którzy ośmielili się rzucić mu wyzwanie.- pisze ekspert ds. Europy Wschodniej Wojciech Konończuk
 Powstaje
Pixabay.com

- Powstaje właśnie "Poland Business Harbour" - pakiet wsparcia dla prężnych białoruskich firm technologicznych, które zmuszone są wyjechać z Białorusi i zdecydują się wybrać Polskę.

- odpowiada Adam Eberhardt dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich


Ankieta
Czy KE chodzi o to żeby Polska była praworządna?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy KE chodzi o to żeby Polska była praworządna?
Tygodnik

Opinie

Popkultura