W centrum Kutna stanął nowy Krzyż

14 września br. w Kutnie odbyło się uroczyste poświęcenie Krzyża. Uroczystość, której organizatorem była Rada Podregionu Kutno NSZZ „Solidarność” miała na celu upamiętnienie 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz 100. Rocznicę „Cudu nad Wisłą”.
 W centrum Kutna stanął nowy Krzyż
Lech Martynowski

 Fundatorem Krzyża było Starostwo Powiatowe w Kutnie, a poświęcenie Krzyża dokonał ks. dziekan Jerzy Swędrowski z parafii św. Wawrzyńca w Kutnie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych na czele ze starostą Powiatu Kutnowskiego Danielem Kowalikiem, prezydentem Miasta Kutno Zbigniewem Burzyńskim oraz wójtem Gminy Kutno Justyną Jasińską, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw kutnowskich, mieszkańcy Kutna.  NSZZ „Solidarność” reprezentowali przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc oraz przewodniczący Podregionu Kutno Wiesław Taraska. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe. Zebrani po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień złożyli pod Krzyżem kwiaty.

IW


Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?
Tygodnik

Opinie

Popkultura