Luca Visentini wyraził uznanie dla działań Solidarności ws. sytuacji na Białorusi

W dniu 17 września szef NSZZ Solidarność Piotr Duda odbył ponad godzinną telekonferencję z przewodniczącym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Luką Visentini. Tematem rozmowy była sytuacja na Białorusi w zakresie poważnych naruszeń praw pracowniczych i związkowych przez władze oraz prezydenta Aleksandra Łukaszenkę.
 Luca Visentini wyraził uznanie dla działań Solidarności ws. sytuacji na Białorusi
fot.M.Lewandowski

Luka Visentini wyraził ogromne uznanie dla działań podjętych przez NSZZ Solidarność w obronie białoruskiego świata pracy oraz Kongresu Białoruskich Demokratycznych Związków Zawodowych. Visentini przedstawił inicjatywy jakie podjęła EKZZ w obronie praw pracowniczych na Białorusi. M.in. przyczyniając się do wystąpienia Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) z oświadczeniem w tej sprawie. Piotr Duda i Luka Visentini są zgodni, że na Białorusi priorytetem są bezwzględnie wspieranie prawa do strajku oraz wolności związków zawodowych. 

EKZZ uruchomi fundusz pomocy dla KBDZZ z zachowaniem niezbędnych rozwiązań.

W dniu 23 września odbędzie się w sprawie sytuacji na Białorusi Komitet Sterujący EKZZ w udziałem NSZZ Solidarność.    


Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?
Tygodnik

Opinie

Popkultura