Zakończyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności

Z udziałem działaczy NSZZ "Solidarność" Regionów Ziemia Przemyska i Rzeszowskiego, 17 września 2020 r. mszą św. w kościele bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie zakończyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności po parafiach diecezji rzeszowskiej. Hasłem przewodnim peregrynacji były słowa ks. Popiełuszki: „Z Matką Odkupiciela mocni nadzieją”.
 Zakończyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności
Solidarność Rzeszów

Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności został przywieziony do Rzeszowa 26 kwietnia 2020 r. wraz z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki i miniaturą krzyża z Nowej Huty. Przez blisko 12 miesięcy obraz nawiedził ponad 160 parafii leżących na terenie działalności NSZZ "Solidarność" Regionu Rzeszowskiego oraz 19 z Regionu Ziemia Przemyska.

– Maryja przychodzi do nas ze swoją miłością, ale także z wezwaniem do nawrócenia. Święty Jan Apostoł przypomina, że jeżeli mówimy, iż nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. To oszukiwanie powoduje brak pokoju w sercu człowieka, w rodzinie, w społeczeństwie, brak pokoju, rozdwojenie i rozdarcie we wspólnocie narodowej, kłótnie i konflikty. Nawrócenie to jest szansa uzdrowienia człowieka; to zdecydowane zerwanie ze złem; to przyjęcie Ewangelii jako drogi życia. Maryja staje na tej naszej grzesznej drodze jako przyjaciółka grzeszników, aby budzić nasze sumienie i ufność w Boże miłosierdzie – mówił w homilii ks. Ireneusz Folcik, emerytowany proboszcz parafii św. Józefa w Rzeszowie.

Po mszy św. w budynku nowego kościoła odbył się koncert organizowany przez Fundację Jednego Serca Jednego Ducha: „Solidarność – Nauczyciele i wartości” nawiązujący do nauczania św. Jana Pawła II,  kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i ks. Franciszka Blachnickiego na temat Solidarności. 

/k


Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?
Tygodnik

Opinie

Popkultura