WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych "S"

W dniach 18-19 września 2020 r. w Toruniu odbyło się XXVI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ Solidarność.
 WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
Solidarność

Podczas spotkania zachowano wszystkie środki ostrożności dostosowując się do wymagań reżimu sanitarnego, co zostało zauważone przez zaproszonych gości. Delegaci przedstawili rzeczywistość pracowników inspekcji sanitarnej w dobie koronawirusa. Podkreślili jak wielka odpowiedzialność spoczywała i nadal spoczywa na nich w walce z epidemią i omówili problemy z jakimi borykają się w trakcie swojej pracy zawodowej. Brak środków finansowych na funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej wciąż jest aktualny. Nie ma środków na wzrost wynagrodzeń zgodnie ze wzrostem płacy minimalnej, realizację ustawy o sposobie ustalenia minimalnego wynagrodzenia, na realizację nowej siatki płac, na zakup środków ochrony przy walce z epidemią, na badania laboratoryjne i inne działania związane z epidemią.

Stan epidemii w naszym kraju wskazał jak ważną służbą jest Inspekcja Sanitarna, niedoceniana przez wiele lat, zapomniana, zaniedbywana i niszczona. Zlikwidowanych laboratoriów nie da się odtworzyć, wiele z nich uratowano dzięki działaniom związku zawodowego Solidarność. Delegaci wskazali również na brak pracowników, na zmęczenie i wyczerpanie, na pracę po godzinach pracy, na dyżurach, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, w niedziele i święta, za którą nie otrzymali ani zachęty, ani podziękowania, ani dodatkowego wynagrodzenia. Dlatego Walne Zebranie Delegatów sformułowało stanowiska i apel dotyczący najbardziej nurtujących zagadnień.

W XXVI WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ Solidarność uczestniczyli: przewodniczący Regionu Toruńsko-Włocławskiego Tomasz Jeziorek, wiceprzewodniczący Regionu Toruńsko-Włocławskiego Mariusz Kawczyński, Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, dyrektor biura Głównego Inspektora Joanna Kalinowska-Morka, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, zastępca prezydenta Torunia Paweł Gulewski, dyrektor WSSE w Bydgoszczy Wojciech Koper oraz dyrektor PSSE w Toruniu Ewa Nowak-Wąsicka.

Przewodniczący Regionu Toruńsko-Włocławskiego Tomasz Jeziorek odczytał podziękowanie za dotychczasową współpracę i wkład w rozwój wzajemnej relacji dla dobra pracowników oraz wręczył Dorocie Walczak, przewodniczącej Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ Solidarność okolicznościowy zegar. Prezydent Torunia podziękował pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych za pełną poświęcenia pracę, tak ważną w od pierwszych chwil zagrożenia epidemicznego.


Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?
Tygodnik

Opinie

Popkultura