YT ograniczył materiał o zniszczonych zabytkowych płytach nagrobnych pod kaplicę Adamowicza

- Brzmi nieprawdopodobnie? Brzmi sensacyjnie? A jednak. Gdańscy patrycjusze nie mają spokoju po śmierci. 140 fragmentów szczątków ludzkich oraz 29 fragmentów historycznych płyt posadzkowych [w tym nagrobkowych - przyp. red] z gdańskiej Bazyliki Mariackiej miało zostać zutylizowanych na drogowe kruszywo. Ile wcześniej zostało tak potraktowanych? (...) Towarzystwo Opieki nad Zabytkami ustaliło, iż w lokalizacji przy ul. Ku Ujściu dochodziło (lub mogło dochodzić) do utylizacji reliktów historycznych płyt posadzkowych (datowanych wcześniej niż na XIX wiek) poprzez ich zmielenie na kruszywo budowlane przy pomocy kruszarki. Kontenery wywożone z Bazyliki Mariackiej były w dużej mierze wypełnione historycznym materiałem. Według posiadanej wiedzy, PWKZ nie wydał takiej decyzji obliczonej na zniszczenie zabytku. Stąd wniosek o wstrzymanie prac i niezwłoczne zawiadomienie organów ścigania wobec „uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia o szczególnym znaczeniu dla kultury”.- pisała jeszcze w maju Gdańska Strefa Prestiżu
Rafał Otoka-Frąckiewicz, Bazylika Maracka YT ograniczył materiał o zniszczonych zabytkowych płytach nagrobnych pod kaplicę Adamowicza
Rafał Otoka-Frąckiewicz, Bazylika Maracka
Screen YouTube Rafał Otoka Frąckiewicz

Konserwatorzy zabytków przeprowadzili kontrolę, wprawdzie okazało się, że wiele płyt zostało już zniszczonych, ale wydano również polecenie o konieczności konsultacji i pozostawienia decyzji co do losów każdej płyty odpowiednim organom. Kolejne kontrole wykazały kolejne zniszczenia, a także obecność... szczątków ludzkich, które miały zostać zniszczone razem z płytami. Kolejne kontrole wykazywały kolejne etapy niszczenia zabytkowej tkanki, w tym zabytkowych krypt z zawartością. Gdańska Strefa Prestiżu nie otrzymała odpowiedzi na swoje pytania w tej sprawie.

Według inwentaryzacji przeprowadzonej kilka miesięcy później w ten sposób zniszczone zostało ok 20% posadzki gdańskiej Bazyliki Mariackiej

Sprawą zajął się red. Rafał Otoka-Frąckiewicz, który dotyczący tej sprawy program

- Płyty zniknęły, bo za mną jest co? Urna prezydenta Adamowicza

- mówi w programie Otoka-Frąckiewicz

- Wczorajszy materiał Polityko zaowocował błyskawiczną próbą likwidacji gruzowiska przed bazyliką mariacką w Gdańsku. Będę wdzięczny za wszelkie zdjęcia i filmy pokazujące co dzieje się na miejscu. Wygląda bowiem na to, że ktoś szykuje się do wywózki zniszczonych płyt.

- pisał Otoka-Frąckiewicz po emisji programu

No a dzisiaj YouTube, wg. relacji Otoki-Frąckiewicza "ograniczył dystrybucję programu.

 

 


Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?
Tygodnik

Opinie

Popkultura