Trzeba przeciwdziałać patologiom, ale ulga abolicyjna powinna pozostać

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ostro o trybie prac nad nowelizacją ustaw podatkowych – jest oburzający i de facto oznacza złamanie podstawowych zasad dialogu społecznego. W swej opinii pozytywnie oceniło działania rządu nakierowane na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego, negatywnie zamiar likwidacji ulgi abolicyjnej.
 Trzeba przeciwdziałać patologiom, ale ulga abolicyjna powinna pozostać
Fot. M. Lewandowski

Prezydium Komisji Krajowej opiniując „projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw” krytykuje tryb prac nad zmianami, który w praktyce pozbawia partnerów społecznych możliwości współtworzenia prawa. Jako oburzający ocenia krótki czas na wydanie opinii.

- Zwracamy uwagę, iż liczne raporty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce podnoszą, iż podstawowym problemem biznesu jest zmienność i nadprodukcja prawa, szczególnie w obszarze podatków. Tym samym,należy dążyć do jak najpełniejszego włączenia partnerów społecznych w proces tworzenia prawa i korzystania z instytucji dialogu społecznego z uwzględnieniem odpowiednich ram czasowych i z wykorzystaniem analiz oraz rzetelną oceną skutków wprowadzonych regulacji – czytamy w opinii do projektu.

Prezydium pozytywnie oceniło działania nakierowane na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego.

- Ekspertyzy dotyczące luki w podatku CIT wyraźnie pokazują, że korporacje międzynarodowe optymalizują swoje zobowiązania podatkowe i skutecznie unikają płacenia tego podatku. Korzystają z licznych instrumentów, w tym z mechanizmu zakładającego utworzenie spółki komandytowej. Dlatego też, przedstawiona propozycja może ograniczyć tę praktykę – czytamy w opinii.

Jednocześnie po raz kolejny „Solidarność” zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia zmian, które będą ukierunkowane na dalsze zmniejszanie obciążeń podatkowych pracowników, które w stosunku od osób czerpiących dochód z kapitału są niewspółmiernie wysokie.

Krytycznie został oceniony zamiar likwidacji ulgi abolicyjnej dot. osób pracujących za granicą, który może skutkować zwiększeniem obciążeń podatkowych.

- Projektodawca uzasadnia, że takie rozwiązanie spowoduje uszczelnienie podatku, gdyż zauważono negatywne konsekwencje związane z wykorzystywaniem ulgi do agresywnej polityki podatkowej, przy wykorzystaniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – przywołuje w opinii uzasadnienie rządu.

Jednak „Solidarność” zwraca uwagę, że dotyczy to głównie firm dokonujących skomplikowanych międzynarodowych optymalizacji podatkowych, dlatego wskazuje, że trzeba walczyć z patologiami, a nie zmieniać prawo dla wszystkich.

- Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uważa w związku z tym, że ustawodawca powinien znaleźć rozwiązania, które przeciwdziałają patologii, a nie likwidować ulgę wszystkim.

Przy okazji opinii Prezydium po raz kolejny przypomniało jak ważnym elementem zmniejszania obciążeń podatkowych osobom o najniższych dochodach jest kwota wolna od podatku.

- Związek jak najbardziej przychyla się do wspierania osób najbardziej potrzebujących również jeśli chodzi o zmniejszenie obciążeń podatkowych jednak po raz kolejny podkreśla, że aktualna kwota wolna od podatku jest za niska, a pracownicy osiągający dochody z pracy za granicą również muszą się w tym czasie utrzymać z tych dochodów poza granicami kraju, będąc jednocześnie często jedynymi żywicielami rodziny.

Całość opinii można przeczytać tutaj>>>

ml


Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?
Tygodnik

Opinie

Popkultura