REKLAMA

Prawo do życia. "Polska wraz z ponad 30 krajami podpisuje dziś z dumą Deklarację Genewską"

"Polska wraz z ponad trzydziestoma krajami podpisuje dziś z dumą Deklarację Genewską" - poinformował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński.
 Prawo do życia.
/ pixabay.com

W Deklaracji Genewskiej zawarte zostały między innymi zapisy o tym, że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do życia, w prawie międzynarodowym nie istnieje „prawo człowieka do aborcji”, a aborcja nie może być uznawana za metodę planowania rodziny.

 

 

 

Deklaracja Genewska stanowi reakcję między innymi na postulowanie przez Komitet Praw Człowieka ONZ uznania aborcji za jedno z praw człowieka i wywarcie w ten sposób presji na poszczególne państwa stanowiące prawo dotyczące kwestii ochrony życia.

W dniu 22 października 2020 r. Minister Zbigniew Rau zadeklarował w imieniu rządu RP poparcie dla Deklaracji ws. Konsensusu Genewskiego („Geneva Consensus Declaration”).

Uroczystość podpisania Deklaracji zorganizowana została w formie wirtualnej z inicjatywy rządu Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie odbyło się w Waszyngtonie z udziałem Sekretarza Stanu USA Michaela Pompeo oraz Sekretarz ds. Zdrowia i Opieki Społecznej USA, Alexa Azara.

Celem Deklaracji jest podkreślenie fundamentalnej roli kobiet i rodziny w społeczeństwie, a także konieczności zapewnienia kobietom tych samych praw i warunków rozwoju osobistego oraz zawodowego, jakie przysługują mężczyznom. Dokument podkreśla, że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do ochrony życia; wskazuje też, że w między narodowym systemie ochrony praw człowieka nie istnieje pojęcie „prawa do aborcji”, a nadto że każde państwo ma prawo do kształtowania swojego ustawodawstwa w tym zakresie. Deklaracja wskazuje też na konieczność ochrony rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz na znaczenie systemu Narodów Zjednoczonych w procesie wdrażania powyższych wartości. Dokument poparło ponad 30 państw zamieszkałych przez 1,6 mld ludzi na całym świecie, w tym m.in. Stany Zjednoczone, Brazylia, Egipt oraz Węgry. 

W swoim wystąpieniu,  zarejestrowanym w formie nagrania wideo, Minister Z. Rau przyłączył się do grona sygnatariuszy Deklaracji podkreślając fundamentalne i uniwersalne znaczenie rodziny dla rozwoju silnego społeczeństwa oraz prawo każdej kobiety do życia w zdrowiu.

 

cwp/Twitter


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura