REKLAMA

[foto] A w TVN czerwona choinka. Zaskoczeni?

Laicyzacja Świąt Bożego Narodzenia jest plagą dość powszechną. Dla wielu niestety są t "święta" konsumpcji i prezentów, a nie, jak wskazuje choćby sama nazwa, Urodziny Boga. "Okresy promocyjne" w hipermarketach praktycznie już po 1 listopada (nawet nie po Zaduszkach), reklamy z zastępczym "św. Mikołajem" nie bardzo wiadomo w jakim sensie "świętym" skoro bez religijnych atrybutów. W tym duchu zdaje się utrzymywać "diznajnerska" choinka w TVN. Cała czerwona.
siedziba TVN, Warszawa ul. Wiertnicza [foto] A w TVN czerwona choinka. Zaskoczeni?
siedziba TVN, Warszawa ul. Wiertnicza / Wikipedia CC BY-SA 3,0 pl Adrian Grycuk

Biorąc pod uwagę historię założycieli TVN, taka "estetyka" zdaje się symboliczna.

- W lutym 1983 Jerzy Urban zaproponował gen. Czesławowi Kiszczakowi utworzenie w ramach MSW PRL specjalnego zespołu propagandowego, który miał prowadzić czarną propagandę antysolidarnościową i kampanię na rzecz poprawy wizerunku służb podległych MSW w społeczeństwie; do takiego zespołu rekomendował Mariusza Waltera. W swoim liście do Kiszczaka określił Waltera jako „najzdolniejszego redaktora telewizyjnego w Polsce, organizatora i koncepcjonistę", „członka PZPR”, ale „raczej profesjonalistę niż polityka”

- czytamy o Mariuszu Walterze, założycielu TVN i pierwszym prezesie, nawet na, zwykle łaskawej dla tej części sporu politycznego i światopoglądowego, Wikipedii


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura