REKLAMA

Przedświąteczna pomoc od Solidarności z Jaworzna

„Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – Jan Paweł II.
"S" Jaworzno pomaga / Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski

Pandemia nie odstraszyła przedstawiciel Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno przed coroczną akcją niesienia przedświątecznej pomocy dla potrzebujących. Swe działania członkowie Solidarności z Jaworzna skupiają na konkretnych rodzinach. Od lat blisko w tej kwestii współpracują z ludźmi, którzy bezpośrednio mają kontakt i wiedzę o konkretnych osobach, rodzinach, które potrzebują tej pomocy. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie prowadzi „Świetlicę pod Kolegiatą”, która zajmuje się wszechstronnym wsparciem dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach i niewydolnych wychowawczo. Do tej placówki jako pierwszej przedstawiciele NSZZ Solidarność z Jaworzna przybyli z obfitymi paczkami. 

Kolejnym przystankiem była parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski. Dzięki proboszczowi tej parafii ks. Jarosławowi Ciszek, Solidarność z Jaworzna mogła dotrzeć do rodzin, które szczególnie potrzebują życzliwej dłoni. Następnie paczki trafiły do parafii św. Brata Alberta w jaworznickiej dzielnicy Pieczyska. Ks. Proboszcz Mariusz Lizończyk zna potrzeby swych parafian, którzy zderzają się z codzienną rzeczywistością, zwłaszcza wysokim bezrobociem. Dzięki takim ludziom jak ks. Mariusz mogą oni żyć w godny sposób. 

„Wspólnota Betlejem” skupia bezdomnych, uzależnionych, samotnych i chorych. Tam również członkowie Solidarności z jaworznickich Komisji Zakładowych co roku dostarczają pomoc w postaci żywności. Mieszkańcy wspólnoty, wraz z przyjaciółmi i wolontariuszami podejmują trud walki o lepsze i godne życie oraz otwierają się na potrzeby innych. 

W tym roku Solidarność z Jaworzna mogła pomóc pięćdziesięciu rodzinom w postaci paczek z przeróżnymi produktami żywnościowymi. W pomoc tę zaangażowali się członkowie KZ NSZZ Solidarność z Jaworzna. Nie bez znaczenia w całej akcji były zakłady pracy i fundacje z terenu Jaworzna, które wsparły Solidarność finansowo. 

Wszystkim za dar serca serdeczne Bóg Zapłać!
 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura