Odszedł Andrzej Kwaliński, Główny Inspektor Pracy. Przewodniczący NSZZ Solidarność składa kondolencje

8 stycznia 2021 r. zmarł niespodziewanie Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński, doświadczony inspektor pracy, ceniony szef i kolega. W imieniu Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, przewodniczący związku Piotr Duda składa Rodzinie i Współpracownikom wyrazy głębokiego współczucia.
 Odszedł Andrzej Kwaliński, Główny Inspektor Pracy. Przewodniczący NSZZ Solidarność składa kondolencje
pixabay.com

8 stycznia 2021 r. zmarł niespodziewanie Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński, doświadczony inspektor pracy, ceniony szef i kolega.

Z Państwową Inspekcją Pracy związany był zawodowo przez 36 lat. Przeszedł w urzędzie przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, zdobywając kolejne inspektorskie doświadczenia w okręgowych inspektoratach pracy w Kielcach i Warszawie oraz w Głównym Inspektoracie Pracy. Stale doskonalił warsztat inspektora pracy, awansując przy tym na coraz wyższe stanowiska. 23 listopada 2017 r. objął funkcję zastępcy Głównego Inspektora Pracy, a 24 września 2020 r. został powołany na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

Pozostawił po sobie głęboki smutek współpracowników.

 

Rodzinie i Współpracownikom
śp.
Andrzeja Kwalińskiego
Głównego Inspektora Pracy


w imieniu Prezydium Komisji Krajowej

składam
wyrazy głębokiego współczucia

Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”


 


Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...
Tygodnik

Opinie

Popkultura