Jak zatrzymać powódź? Trwają konsultacje społeczne

Powódź to niszczący żywioł. Ryzyka jej pojawienia się nie da się całkowicie wykluczyć, ale można się przygotować. Jest to wspólne zadanie dla administracji państwowej, samorządowej i mieszkańców zagrożonych terenów. Ministerstwo Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne opracowanych przez Wody Polskie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
 Jak zatrzymać powódź? Trwają konsultacje społeczne
fot. Wody Polskie

Artykuł Sponsorowany

Obecnie odbywają się półroczne konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzani ryzykiem powodziowym. Spotkania konsultacyjne odbywają się w 28 miastach w całym kraju. Zachęcamy do zapoznania się projektami planów, harmonogramem planowanych spotkań oraz możliwością składania uwag poprzez specjalnie przygotowany formularz on-line.

Szczegóły dotyczące spotkań można znaleźć na stronie www.stoppowodzi.pl


Ankieta
Wyrok TSUE...

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Wyrok TSUE...
Tygodnik

Opinie

Popkultura