REKLAMA

Stop przemocy wobec kobiet w miejscu pracy!

Kobiety pracujące na pierwszej linii frontu walki z Covid-19 spotykają się z coraz większą liczbą przypadków przemocy.
 Stop przemocy wobec kobiet w miejscu pracy!
plakat

W formule online odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet, któremu przewodniczyła Gloria Miles, przewodnicząca Komitetu Kobiet EKZZ. NSZZ Solidarność reprezentowała Joanna Kruk, przewodnicząca Krajowej Sekcji Kobiet. Podczas spotkania omówiono akcję społeczną EKZZ związaną z międzynarodowym Dniem Kobiet, która w tym roku ma być protestem przeciwko „Przemocy i Nękaniu w Miejscu Pracy w czasie pandemii Covid-19”.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych skupia blisko 45 mln pracowników, zrzeszonych w 90 związkach zawodowych z 38 krajów. Według związków zawodowych kobiety pracujące na pierwszej linii frontu walki z Covid-19, zwłaszcza opiekunki, pracownicy transportu, asystentki sklepowe i sprzątaczki, spotykają się w czasie kryzysu z coraz większą liczbą przypadków przemocy.  

Jednak większość przypadków nękania w miejscu pracy, z jakim spotykają się kobiety, odbywa się obecnie podczas ich pracy w internecie, co jest ułatwione dzięki inwazyjnym narzędziom monitorującym stosowanym przez wiele firm. Aby przeciwdziałać temu nowemu zagrożeniu, związki zawodowe wzywają kraje do ratyfikowania nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która zobowiązywałaby je do zapobiegania cyberprzemocy, nękaniu w internecie i przeciwdziałania im.  

- Oprócz omówienia akcji społecznej tematem spotkania były postępy wdrażania dyrektywy WLB; sformułowano podstawowe postulaty w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć. W toku dyskusji przygotowano  projekt dokumentu w sprawie działań priorytetowych Komitetu Kobiet na rzecz wdrożenia zasady 2 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w spawie równouprawnienia płci. Omówiono problematykę równości płci w telepracy. Komitet Kobiet poświęcił też czas na przedstawienie procedur wyborczych obowiązujących w tegorocznych wyborach jesiennych do Komitetu Kobiet EKZZ – zrelacjonowała posiedzenie Joanna Kruk..


Ankieta
Czy Donald Tusk dzieli Polaków?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Donald Tusk dzieli Polaków?
Tygodnik

Opinie

Popkultura