REKLAMA

Z. Kuźmiuk: Mimo ogromnej pomocy finansowej dla przedsiębiorców, polski deficyt i dług publiczny pod kontrolą

Wczoraj Eurostat podał dane dotyczące kształtowania się deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego wg metodologii unijnej (ESA2010) w poszczególnych krajach członkowskich na koniec 2020 roku.
 Z. Kuźmiuk: Mimo ogromnej pomocy finansowej dla przedsiębiorców, polski deficyt i dług publiczny pod kontrolą
/ pixabay.com

Są to dane niezwykle interesujące, ponieważ wszystkie kraje UE w związku z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa dla ich gospodarek, uruchomiły ogromne pakiety pomocy publicznej skierowane do przedsiębiorców i pracowników. Przypomnijmy, że już na początku kryzysu spowodowanego pandemią w marcu 2020 roku, Komisja Europejska zawiesiła ograniczenia wydatków budżetowych państw członkowskich UE obowiązujące w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu, aby umożliwić krajom dotkniętym pandemia koronawirusa podjęcie wszelkich możliwych działań, mających na celu walkę z jej negatywnymi skutkami gospodarczymi. W konsekwencji do roku 2022 nie obowiązują dwa limity: deficytu budżetowego nie przekraczającego 3 proc. PKB i długu publicznego nie przekraczającego 60 proc. PKB, choć ten ostatni wskaźnik już wcześniej był i to znacznie przekroczony przez wiele krajów UE.

Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wyniósł 7 proc.
Według tych danych deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w 2020 roku wyniósł 7 proc. PKB i był blisko średniej dla wszystkich krajów UE, która wyniosła 6,9 proc. PKB i trochę niższy niż średnia dla krajów strefy euro, która wyniosła 7,2 proc. PKB. Wyższe deficyty sektora finansów publicznych niż Polska, odnotowało 12 krajów UE (część z nich znacznie wyższe), Hiszpania -11 proc.; Malta -10,1 proc.; Grecja -9,7 proc.; Włochy -9,5 proc.; Belgia -9,4 proc.; Francja i Rumunia po 9,2 proc.; Austria -8,9 proc.; Słowenia -8,4 proc., Węgry -8,1 proc.; Chorwacja i Litwa po 7,4 proc. i wspomniana wcześniej Polska 7 proc. Pozostałe kraje odnotowały w 2020 roku deficyty sektora finansów publicznych wyższe niż 3% wynikające z Paktu Stabilności i Wzrostu (od 6,2 proc. PKB w Czechach do 3,1 proc. PKB w Szwecji ), tylko Dania miała deficyt w wysokości 1,1 proc. PKB.

Polska znacznie poniżej średniej unijnej
W związku ogromnymi programami wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników zastosowanymi przez poszczególne kraje członkowskie UE w 2020 roku, mieliśmy do czynienia nie tylko ze wzrostem poziomów deficytów sektora finansów publicznych ale w konsekwencji także gwałtownym przyrostem długu publicznego, szczególnie w krajach strefy euro. Polski dług publiczny wg. metodologii unijnej wyniósł 57,5 proc. PKB, podczas gdy średnia dla całej UE to 90,7 proc. PKB (na koniec 2019 roku wyniosła 77,5 proc., a więc wzrosła o ponad 23 punkty procentowe), a średnia dla krajów strefy euro to blisko 100 proc. PKB (wyniosła dokładnie 98 proc. PKB i wzrosła od 2019 roku o ponad 14 punktów procentowych). Kraje z najwyższym poziomem długu publicznego w 2020 roku to: Grecja 205,6 proc. PKB; Włochy blisko 156 proc. PKB; Portugalia blisko 134 proc. PKB, Hiszpania 120 proc. PKB, Cypr ponad 118 proc. PKB, Francja prawie 116 proc. PKB i Belgia 114 proc. PKB. Większość pozostałych krajów UE ma dług publiczny w relacji do PKB poniżej średniej unijnej ale wyraźnie wyższy niż wynikający z Paktu Stabilności i Wzrostu wskaźnik 60 proc. PKB, nawet w Niemczech ten wskaźnik sięga 70 proc. PKB.

205 mld zł w ramach Tarcz Antykryzysowych i Finansowych
W Polsce wzrost deficytu i w konsekwencji długu publicznego w 2020 roku jest spowodowany ogromnych rozmiarów pakietem pomocy publicznej skierowanym do przedsiębiorców i pracowników. Jak poinformowała w tych dniach Kancelaria Premiera łączne wsparcie w ramach kolejnych Tarcz Antykryzysowych i dwóch Tarcz Finansowych, przekroczyło już wręcz astronomiczna kwotę 205 mld zł. Wsparcie udzielone przedsiębiorcom w ramach 2. Tarcz Finansowych w dniu 10 kwietnia przekroczyło -70, 2 mld zł, z kolei wsparcie z 8. już Tarcz Antykryzysowych przekazywane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przekroczyło- 71,3 mld zł, wsparcie przekazywane za pośrednictwem instytucji podporządkowanym Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej przekroczyło -30,3 mld zł, ZUS-u 32,6 mld zł, a Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -0,2 mld zł. Sumarycznie to wręcz astronomiczna kwota zbliżająca się do 10 proc. polskiego PKB i wydatkowanie tak dużych środków w ciągu niespełna roku na pomoc państwa dla przedsiębiorców i pracowników dotkniętych skutkami pandemii Covid19, było możliwe tylko dzięki temu, że przez 5 lat rządów Zjednoczonej Prawicy udało się zredukować dług publiczny w relacji do PKB o 8 punktów procentowych z 54 proc. do 46 proc. (według polskie metodologii). Mimo tak ogromnych rozmiarów pomocy publicznej, deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB w Polsce w 2020 roku, znalazł się blisko średniej unijnej (średnia dla UE 6,9 proc. dla Polski 7 proc.), a dług publiczny w relacji PKB zdecydowanie poniżej średniej unijnej i nawet poniżej kryterium z Maastricht (średnia dla UE 90,7 proc. dla Polski 57,5 proc.).


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura