REKLAMA

Bezpieczeństwo pracy przede wszystkim

O tym, jak poprawić bezpieczeństwo pracy, rozmawiano dziś w Łodzi podczas konferencji "Bezpieczna praca" zorganizowanej z okazji Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
materiały organizatora Bezpieczeństwo pracy przede wszystkim
materiały organizatora / materiały organizatora

28 kwietnia jest obchodzony jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Tego dnia obchody organizowane są na całym świecie. W Polsce ten dzień obchodzony jest z inicjatywy NSZZ „Solidarność” od roku 1991. Tego roku Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zorganizował po raz pierwszy konferencję upamiętniającą ofiary wypadków przy pracy i  kontynuuje te działania co roku do dnia dzisiejszego. Zarówno przy organizacji konferencji, jak i w codziennych działaniach zmierzających do ochrony zdrowia i życia pracowników, jak również przestrzegania prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, łódzkiej „Solidarności” partneruje Okręgowy Inspektorat Pracy w  Łodzi. Ponadto partnerami NSZZ „Solidarność” przy organizacji corocznych konferencji są Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi oraz łódzki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych mają na celu zarówno upamiętnienie ofiar wypadków przy pracy, jak również zwrócenie szczególnej uwagi na działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

W tym roku, na mocy porozumienia, konferencja z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zorganizowana została wspólnie przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Konferencja ze względu na panującą pandemię zorganizowana została w formie on-line.

Uczestników konferencji przywitał przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. Drugiego organizatora konferencji reprezentował Okręgowy Inspektor Pracy Artur Szymbara. Wśród gości biorących udział w konferencji należy wymienić m.in. zastępcę Głównego Inspektora Pracy Jarosława Leśniewskiego, wojewodę łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Kamila Jeziorskiego oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę.

Po części oficjalnej, w której oprócz przewodniczącego W. Krenca głos zabierali przewodniczący KK P. Duda, zastępca GIP Jarosław Leśniewski, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński oraz OIP Artur Szymbara rozpoczęła się główna część konferencji. Jako pierwsza głos zabrała st. insp. Pracy Marta Boguszewska z Sekcji Wypadkowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, która przedstawiła referat „Wypadki przy pracy w 2020 r., w tym przypadki medyczne”. Następnie prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi omówiła „Zawodowe czynniki ryzyka”. Kolejnym prelegentem był Konrad Adamczyk z Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, który zaprezentował referat Prewencja wypadkowa PIP”. W dalszej części konferencji dr Ryszard Szozda z Naczelnej Izby Lekarskiej przedstawił referat zatytułowany „Czy zawał serca może być przyczyną wypadku przy pracy?”. Na koniec przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Łodzi omówił temat związany z „Prewencją rentową i wypadkową w ZUS”.

 

 

 

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura